Framtidens uppdragsledare

Välkommen till grundkursen i uppdragsledning, skapad för att ge dig de nödvändiga verktygen och färdigheterna för att effektivt driva uppdrag i din verksamhet

Du som uppdragsledare har en avgörande roll för driva och genomföra viktiga insatser såsom verksamhetsutveckling eller andra uppdrag i din organisation. För att lyckas behöver du en bred kompetens för att kunna planera och driva uppdrag utifrån dess mål och inriktning, samt inspirera och leda medarbetare.

Kursen är utformad för att hjälpa dig att navigera genom uppdragsledningsprocessen, så att du kan fokusera på att skapa värde för din organisation. Under kursens gång kommer du att få en grundlig förståelse för en uppdragsmodell, dess grundprinciper och hur den kan tillämpas på dina specifika uppdrag. Vi kommer att gå igenom stegen för att starta, planera och genomföra uppdrag på ett framgångsrikt sätt, och se till att alla nödvändiga verktyg och mallar finns till hands. Kursen innehåller praktiska övningar som låter dig tillämpa dina nyvunna färdigheter, så att du känner dig självsäker nog att leda uppdrag på egen hand.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som uppdragsledare och vill vidareutveckla dina kunskaper och färdigheter inom området.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av utbildningen om du arbetar eller kommer att arbeta som uppdragsledare. Metoderna och terminologin presenteras på ett pedagogiskt och enkelt sätt.

Syfte och mål

Utbildningen ger dig förståelse på djupet för hur ett uppdrag ska drivas och du får genomföra praktiska övningar i grupp. Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som bör användas i ett effektivt framtida uppdragsledningsarbete.

Information

Längd: 1 dag

Plats: Storgatan 22, Sundsvall

Utbildare: Mikael Augustsson

Anmäl dig till utbildningen

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen ger dig kunskap och konkreta verktyg:

  • Kunskap om hur du förbereder uppdrag och skapar rätt förutsättningar
  • Kunskap och verktyg för att planera och strukturera uppdrag
  • Uppdragsmodell med relevanta mallar
  • Verktyg för riskhantering, ändringshantering, kommunikation och förändringsledning
  • Kunskap om hur du hanterar uppdragets intressenter

Det pedagogiska upplägget bygger på föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar

Längd och schema

En utbildningsdag. Kl. 9-16 med lunchpaus kl. 12-13 (lunch ingår i kursavgiften).

Mikael Augustsson

Managementkonsult

Mikael arbetar som managementkonsult på Pro&Pro. Han är certifierad projektledare och har stor erfarenhet från att leda komplexa projekt och genomföra projektledarutbildningar för såväl privat som offentlig sektor.

Övrig information

Utbildningen följer PMI:s A Guide to the Project Management Body of KnowledgePMBOK® Guide. Utbildningen utgör därför en god grund för vidare PMP-certifiering. Våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade.

Pin It on Pinterest