Förändringsledning

Kursen ger dig grundläggande kunskap om modeller och verktyg för att planera och genomföra en hållbar förändring
Detta är en kurs för dig som vill veta mer om vad en förändring är, hur det påverkar oss och vad vi kan göra för att bli mer framgångsrika i våra förändringar. Kursen ger dig grundläggande kunskap om modeller och verktyg för att planera och genomföra en hållbar förändring.

Förändring sker hela tiden och alla som driver, eller påverkas, av detta har stor nytta av en grundläggande förståelse om de processer som pågår innan, under och efter en förändring.

För vem?

Utbildningen riktar sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om förändring och förändringsledning och som arbetar inom kommunal förvaltning eller i kommunala bolag i Västernorrlands län. Utbildningen är en del av vår länsgemensamma utbildningssatsning.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, utan den riktar sig till alla som vill utveckla sina färdigheter inom förändringsledning och som arbetar inom kommunal förvaltning eller i kommunala bolag.

Syfte och mål

Efter genomgången utbildning har du en grundläggande bild av förändringsarbete, vad det innebär utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv samt några konkreta verktyg för att leda förändring i din organisation.

Information

Längd: 2 dagar 

Pris: 3 800 kr

Plats: Sambiblioteket, Härnösand

Utbildare: Måns Fahlander

Anmäl intresse

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Alla pratar om förändring och vårt behov av att ständigt utvecklas. Men vad innebär det för dig och hur kan du öka dina förutsättningar för att lyckas i en förändring? Den här utbildningen ger dig en bättre förståelse över vad som händer i samband med en förändring och hur vi genom ett insiktsfullt ledarskap kan åstadkomma framgångsrik, och hållbar, förändring.

Vi kommer att titta på förändring utifrån några olika perspektiv för att du som deltagare ska få en bättre förståelse för vad som händer under en förändringsprocess. Vi kommer bland annat att gå igenom ledarskap i förändring, förändringsmodeller, förändringskommunikation samt hur en förändring blir hållbar över tid. Under utbildningen kommer vi löpande att blanda teori med praktik för att du ska få träna på nya insikter och lärdomar.

Upplägg: Inspirerande och lärorika föreläsningar, gemensamma diskussioner,  problemlösning och tillämpningsuppgifter i grupp och individuellt.

 Innehåll:

  • Vad är förändring: Vi tittar på förändring, olika förändringsmodeller och hur det påverkar oss som människor.
  • Jag som förändringsledare: Vi går igenom ledarskapet i en förändring, förändringskommunikation samt olika verktyg för att leda en förändring.
  • Hållbar förändring: Vi går igenom hur en förändring kan fortsätta att utvecklas samt verktyg för att löpande utvärdera och förbättra.

Längd och schema

Utbildningen är en två dagars utbildning.

  • 7 juni kl. 09.15-16.30
  • 8 juni kl. 09.15-16.30

Måns Fahlander

Managementkonsult

Måns är en ödmjuk och leveranssäker förändringsledare med en stark känsla för att skapa fantastiska kundupplevelser.

Anmälan och kostnad

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras.
Kursplatsen kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna organisationen.

Pris: 3800 kr exkl. moms/deltagare

Priset inkluderar kursavgift, dokumentation och diplom.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som ”Authorized Training Partner” A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Pin It on Pinterest