Agil Projektledning

Kursen ger dig kunskap om agila ramverk och arbetsmetoder och hur agila projekt leds och genomförs.

Detta är en kurs för dig som leder eller arbetar i agila projekt i Västernorrlands kommuner där vi går från idé till leverans. Kursen ger dig kunskap om agila ramverk och arbetsmetoder och hur agila projekt leds och genomförs. Du får även förståelse för vilka typer av projekt som de agila verktygen fungerar bra att använda.

Den agila projektledaren behöver god förmåga att kombinera agil metodik, budget och riskhantering, ledarskap och styrgruppsarbete.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som har kunskaper i projektarbete och är nyfiken på hur ett agilt arbetssätt kan utveckla projektmetodiken. Riktar sig till dig som är linjechefer, projektledare och blivande projektledare för agila projekt i Västernorrlands län som arbetar inom kommunal förvaltning eller i kommunala bolag.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av utbildningen om du är projektledare eller blivande projektledare som kommer leda agila projekt.

Syfte och mål

Efter utförd utbildning har deltagaren fått insikt och kunskap för hur agila metoder, arbetssätt och principer används i den agila projektmetodiken. Du lär dig att leda projekt, team och utveckling.

Information

Längd: 2 dagar 

Pris: 3 800 kr

Plats: Sambiblioteket, Härnösand

Utbildare: Markus Marklund

Anmäl intresse

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Kursen ger dig förståelse för hur agila metoder, arbetssätt och principer används i den agila projektmetodiken. Genom kursen får du en gedigen kompetens om agila metoder och agil projektledning. Du lär dig att leda projekt, team och utveckling.

Du ges möjlighet att praktiskt använda checklistor och mallar i ett övningsprojekt, så att du sedan självständigt kan leda agila utvecklingsprojekt. Mer information på nästa sida.

Kursen tar utgångspunkt i SAFe och den metodik och det arbetssätt som tagits fram för agila projekt för kommunerna i Västernorrland.

Upplägg: Inspirerande och lärorika föreläsningar, gemensamma diskussioner och problemlösning, korta quizzar, och tillämpningsuppgifter i grupp och individuellt.

 Innehåll:

  • Agilt ramverk och projektmodell: Det agila ramverket med utgångspunkt i SAFe, projektfaser, sprintplanering, beslutspunkter, milstolpar, roller & ansvar nyckeldokumentation och effekthemtagning.
  • Agil projektstyrning: Definiera, planera, driva, följa upp och avsluta projekt. Ändringshantering, riskhantering, resurshantering, agil utveckling.
  • Agilt projektledarskap och agila team: Leda teamet, kommunikation, grupputveckling, ledarskap, workshopledning, förändringsledning

Längd och schema

Utbildningen är en två dagars utbildning.

  • 29 maj kl. 09.15-16.30
  • 30 maj kl. 09.15-16.30

Markus Marklund

Managementkonsult

Markus är ambitiös och stimuleras av att strukturera upp och lösa komplexa uppgifter. Han har ett lösningsorienterat förhållningssätt, god kommunikativ förmåga och skapar en positiv stämning i arbetsgrupper.

Anmälan och kostnad

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. 100% av kursavgiften debiteras.
Kursplatsen kan naturligtvis överlåtas till annan medarbetare inom den egna organisationen.

Pris: 3800 kr exkl. moms/deltagare

Priset inkluderar kursavgift, dokumentation och diplom.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som ”Authorized Training Partner” A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Pin It on Pinterest