Verksamhet & projekt

Förbättra och effektivisera verksamheten utifrån ett förändringsbehov

7

Pro&Pro:s syn på verksamhet & projekt

Inom verksamhetsutveckling har vi samlat vår kompetens och våra koncept som syftar till att förbättra och effektivisera verksamheten utifrån ett förändringsbehov. Verksamhetsutveckling innebär att realisera de förändringar som krävs för att den lagda strategin, förnyelsen och ambitionen i affär och verksamhet ska kunna förverkligas och leverera det önskade. Att gå från genomarbetade strategier, planer och ambitioner för förnyelse upplevs som en tuff utmaning och ställer höga krav på att effektivt kunna genomföra utveckling av processer, kompetens, organisation, ledning och styrning, produktutveckling, IT och annan infrastruktur.

”Genom vår erfarenhet, vårt arbetssätt och metodik kan komplicerade verksamhetsutmaningar lösas för att skapa en bättre verksamhet och uppnå uppsatta mål.”
Tommy Ytterström

VD, Pro&Pro

Vår erbjudandeportfölj

Programledning

Projektledning

Utvärdering & följeforskning

Verksamhetsanalys & processutveckling

Agil metodik

Förändringsledning

Vår arbetsmodell

 

Kundcase inom verksamhet & projekt

Se våra kundcase som relaterar till verksamhet & projekt, och se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag:

Verksamhetsanalys för ökad kundtillströmning

Tillsammans med ett pensionsförsäkringsbolag har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning. Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Pin It on Pinterest