Strategi & omvärld

Långsiktig hållbar förnyelse av organisationer eller företag

7

Pro&Pro:s syn på strategi & omvärld

För företag och organisationer, eller specifika verksamhetsområden och affärer, som önskar ta nästa steg i att nå sin fulla potential erbjuder vi strategiskt stöd både inom strategiutformning och strategiimplementation. Kvalificerat strategiarbete är stort stöd för att hitta rätt i utvecklingen och för att bli långsiktigt framgångsrik. Det strategiska arbetet kan omfatta hela företaget eller specifika verksamheter som marknad, affärsutveckling, kundutveckling, varumärkesutveckling, ledarskap, Employer Branding, produktledning, R&D eller IT.

”Det strategiska arbetets bas är själva fundamentet (vision, mission, varumärke samt affärsidé) och tillsammans med observationer i olika perspektiv arbetar vi fram en konkret strategi med genomförandeplan för att lyckas på riktigt.”

Tommy Ytterström

VD, Pro&Pro

Vår erbjudandeportfölj

Omvärldsspaning

Framtidsanalys

Strategisk plattform

Strategiutveckling

Tillväxt - ScaleUp

Regional utveckling

Vår arbetsmodell

Tillsammans med våra kunder arbetar vi systematiskt i en iterativ modell, där vi ser resan lika viktig som resultatet, en upplysningsresa, ”Good To Great” resa, som blir grunden till förändring i olika perspektiv. Vi kombinerar ett antal strategiska verktyg för att säkra en kvalificerad analys och söker analys och lösningar i såväl hårda som mjuka perspektiv. Med strategin som sammanhängande handlingsmönster ges ett stöd att styra resurser och kompetens mot områden som ger de bästa förutsättningarna för långsiktig utveckling, uthållig lönsamhet och konkurrensfördel får långsiktig framgång.

Kundcase inom strategi & omvärld

Se våra kundcase som relaterar till strategi & omvärld, och se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag:

Analys av kundbehov

En svensk industrikoncern stod inför att utveckla en produktstrategi. Vi genomförde en kartläggning och analys av kundbehov, marknadspotential, samt befintlig produktportfölj. Analysen resulterade i ett antal förslag på kompletterande erbjudanden, förbättringsmöjligheter, samt övergripande strategiska inriktningar för bolaget.

Pin It on Pinterest