Vår insiktsbank

Här delar vi med oss om våra insikter inom olika kompetensområden

7

Strategi

Här delar Tommy Ytterström, VD, med sig av tre nyckelfaktorer för att lyckas utveckla en framgångsrik strategi

Employer Branding

Här delar Linn Madsen med sig av vårt koncept så att du får en bra grund för att attrahera och behålla rätt kompetens för just din verksamhet

Grön omställning genom digitalisering

Här delar Emil Milles med sig om hur digitalisering kan accelerera grön omställning

Strategisk erbjudandeutveckling

Här delar Robert Tjernström med sig om vad det är som gör att vissa företag lyckas bättre med sin affärsutveckling och livscykelhantering av erbjudanden

Framtid & Omvärld

Här delar Daniel Adelander med sig om hur komplexitet kan bli en källa till innovation snarare än ett problem att lösa

Innovation

Här delar Sophie Brundin med sig av tre nyckelfaktorer som krävs för ett lyckat arbete kring ett innovationsprojekt

Digitalisering

Här delar Joacim Marklund med sig av tre nyckelfaktorer för en framgångsrik digitalisering

Datadriven utveckling

Här delar Teodor Wickman med sig om hur du skapar affärsnytta genom datadriven utveckling

Framtidens projektledning

Här delar Mikael Augustsson med sig av framgångsrika strategier som ledande företag använder för att hantera komplexa utvecklingsprojekt nu och i framtiden

Företagstillväxt

Här delar Thomas Janson med sig av hur framgångsrika företag verkligen lyckas skala upp sin tillväxt och överträffa sina mål

Det hållbara ledarskapet

Här delar Måns Fahlander med sig av vår ledarskapsmodell: Det hållbara ledarskapet

Projektgenomförande

Här delar Jan Pettersson med sig om anledningarna till varför vissa projektet lyckas bättre med sitt genomförande och sin förmåga att nå de uppsatta målen

Pin It on Pinterest