Innovationsledning & finansiering

Ledning av innovationsutveckling och säkerställa finansiering för tillväxt

7

Pro&Pro:s syn på innovationsledning & finansiering

Alla företag är olika och av erfarenhet vet vi att våra kunder ofta står inför unika utmaningar i sina tillväxtambitioner. Därför arbetar vi med att hitta, och lösa, era utmaningar i en personlig relation där vi tillsammans kan skapa långsiktig och hållbar tillväxt för dig och ditt företag. Vi hjälper dig som driver ett mindre företag att nå nya höjder i ditt företagande men även större företag som behöver hjälp med finansiering till forskning, utveckling och investeringar.  

Våra erbjudanden innebär både analys och rådgivning såväl som hjälp med att praktiskt ta fram processer och material som är nödvändiga för din, och ditt företags, fortsatta utveckling.

Att vara strukturerad och framgångsrik i innovationsutvecklingen är avgörande för alla företag som vill utvecklas och växa. Tillväxt kostar och genom vår kunskap och erfarenhet att söka bidrag och attrahera investerare kan kapital för utveckling och investeringar säkerställas

Markus Marklund

Managementkonsult, Pro&Pro

Vår erbjudandeportfölj

Innovationsledning

Kapitalanskaffning

Processledning

Ansökan Vinnova, ERUF, Interreg & HORIZON

Forskningsrealisering

Partnerskap & samverkan

Vår arbetsmodell

 

Kundcase inom innovationsledning & finansiering

Se våra kundcase som relaterar till innovationsledning & finansiering, och se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag:

Strategi för ökad samverkan

Tillsammans med ett universitet har vi utvecklat och genomfört en strategi för samverkan mellan universitetet, näringsliv och omgivande kommuner. Vi har genomfört en strategisk studie för att föreslå riktning och aktiviteter för att universitets attraktivitet ska öka, samverkan med näringslivet i omgivande region ska förbättras samt hur universitet ska kunna bidra mer tydligt till respektive kommuns strategiska inriktning. 

Pin It on Pinterest