AI & datadriven utveckling

Förstå möjligheterna med och praktiskt använda AI och datadriven utveckling

7

Pro&Pro:s syn på AI & datadriven utveckling

I en alltmer digitaliserad värld är tillgång till och användande av data viktigt för att kunna utveckla tjänster och effektivisera produktionen. För företag och offentliga organisationer är praktiska förutsättningar för att använda data allt viktigare för att utveckla nya innovationer och skapa värde. Bristande datatillgång är för många områden en avgörande begränsning för utvecklingen, som försvårar eller omöjliggör utveckling av digitala och AI baserade produkter och processer. Genom vår kunskap och erfarenhet om datadriven utveckling hjälper vi dig att förstå och värdera möjligheterna men även att utveckla datadrivna tjänster som fungerar och gör en skillnad för företagets konkurrenskraft.

De flesta företag och organisationer förstår möjligheterna med AI och datadriven utveckling men få lyckas omsätta denna förståelse i fungerande lösningar. För att vara fortsatt konkurrenskraftig är det avgörande att ta steget att bygga kompetens och samarbeten för att praktiskt kunna ta fram fungerande datadrivna tjänster.

Markus Marklund

Managementkonsult, Pro&Pro

Vår erbjudandeportfölj

Digitaliseringsstrategi

Digital transformation

Digitaliseringsledning

Artificiell Intelligens

Internet of Things

Kundinsikter

Data Science

Vår arbetsmodell

Tillsammans med våra kunder arbetar vi systematiskt med en beprövad modell för att utveckla de datadrivna tjänster som skapar störst värde för kunden. Vi genomför först en förstudie för att analysera och välja användningsområden. Sedan utvecklar vi en prototyp för utvärdering för att till implementera en fullskalig lösning i verksamheten.

Kundcase inom AI & datadriven utveckling

Se våra kundcase som relaterar till AI & datadriven utveckling, och se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag:

Pin It on Pinterest