Thomas Janson, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Thomas har är en positiv relationsbyggare med högt engagemang som drivs av att se hur delar bygger helhet på strategisk såväl som operativ nivå. Han tar sig an komplexa frågeställningar och utmanar invanda mönster för att bygga vidare på styrkor och ta dem till nästa steg. Att med gemensam ansträngning skapa bättre kundnytta är något han motiveras starkt av, både genom nya utvecklingar eller förbättrade processer

Bakgrund
Thomas studier var inom marknadsföring med stort fokus och brinnande intresse för varumärken. Med sina många år inom SaaS-bolag, förpackning och skogsindustri har han både drivit stora projekt och produktområden som att utveckla nya produkter för lansering och byggt upp nya affärsområden. Den röda tråden är kundfokus och starka relationer, där han tillsammans med organisationen bygger nytt och bättre för att möta framtiden. Hans spetskompetens är inom utveckling av affär, produkt, tjänst och organisation för att möta kundbehov på bästa sätt.

Kännetecken
Thomas är en flexibel lagspelare som tar sig an den roll som behövs för bästa möjliga team och företags-leverans. Han är van att leda och driva från hög strategisk till operativ nivå men tar också gärna roller med fokus på djupare analyser inom komplexa frågeställningar. Alltid med starkt relationsskapande och fokus på kund och leveransmottagare.

Kontaktuppgifter
Thomas Janson
070-269 76 65
Thomas.Janson@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest