Telekommunikation

I ett samhälle där kommunikation och information är grunden för utveckling är telekommunikation en av de viktigaste grundpelarna för en framgångsrik verksamhet. Utvecklingen både inom hårdvara, och tjänster går i ett rasande tempo och i takt med att IoT, digitalisering och automatisering driver på så ökar behoven av en tillförlitlig och anpassad kommunikation som både skall klara de ökade databehoven och svara upp mot de prestandamässiga krav som de nya tjänsterna och användningsområdena ställer. Möjligheterna till nya tjänster och affärsmodeller har aldrig varit större.

Marknaden präglas idag av ökad konkurrens med sjunkande marginaler som följd. En stark påverkan från regleringar och politiska beslut både på nationell och internationell tillsammans med de nya användningsområdena inom såväl generell konnektivitet som inom specifika branscher ger att de strategiska valen på både kort och lång sikt påverkas och nya affärsmodeller kommer att krävas. En förutsättning för att lyckas är att man gör medvetna val både strategiskt, affärs- och organisationsmässigt.

Vi stödjer företag inom telekommunikationsbranschen genom

Analys och rådgivning

– Omvärldsanalys
– Kund- och marknadsanalyser
– Scenarioanalyser

Projektledning

– Portföljhantering
– Projektledning
– Programledning

Strategi

– Strategiutformning och införande av handlingsplaner och roadmaps
– Strategiskt arbetssätt

Organisationsutveckling

– Ledningsgruppsutveckling
– Organisationsutveckling
– Utbildning

Verksamhetsutveckling

– Processkartläggning
– Förbättringsanalys
– Verksamhetsanalys

Affärsutveckling

– Utveckling av nya och befintliga affärer och affärsmodeller
– Innovationsutveckling
– Digitalisering

Referenscase

För ett ledande telekommunikationsföretag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde. Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Välkommen att kontakta branschansvarig
Robert Tjernström
070-594 38 88
Robert.Tjernstrom@proandpro.se

Pin It on Pinterest