Telekommunikation

Pro&Pro är en samarbetspartner till företag inom telekommunikationsbranschen

En grundpelare för en framgångsrik verksamhet

I ett samhälle där kommunikation och information är grunden för utveckling är telekommunikation en av de viktigaste grundpelarna för en framgångsrik verksamhet. Utvecklingen både inom hårdvara, och tjänster går i ett rasande tempo och i takt med att IoT, digitalisering och automatisering driver på så ökar behoven av en tillförlitlig och anpassad kommunikation som både skall klara de ökade databehoven och svara upp mot de prestandamässiga krav som de nya tjänsterna och användningsområdena ställer. Möjligheterna till nya tjänster och affärsmodeller har aldrig varit större.

”Marknaden präglas idag av ökad konkurrens med sjunkande marginaler som följd. En förutsättning för att lyckas är att man gör medvetna val både strategiskt, affärs- och organisationsmässigt.”

Robert Tjernström

Branschansvarig, Pro&Pro

Vi brinner för att hjälpa företag

En stark påverkan från regleringar och politiska beslut både på nationell och internationell tillsammans med de nya användningsområdena inom såväl generell konnektivitet som inom specifika branscher ger att de strategiska valen på både kort och lång sikt påverkas och nya affärsmodeller kommer att krävas.

Genom att kombinera innovation och ”best practice”, så skapar Pro&Pro värde för våra kunder. Pro&Pro är en samarbetspartner till företag inom telekommunikationsbranschen och arbetar för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förändringar och samverkan.

 • Omvärldsanalys
 • Kund- och marknadsanalyser
 • Scenarioanalyser
 • Strategiutformning och införande av handlingsplaner och roadmaps
 • Strategiskt arbetssätt
 • Processkartläggning
 • Förbättringsanalys
 • Verksamhetsanalys
 • Portföljhantering
 • Projektledning
 • Programledning
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Utbildning
 • Utveckling av nya och befintliga affärer och affärsmodeller
 • Innovationsutveckling
 • Digitalisering

Referenscase

För ett ledande telekommunikationsföretag har vi analyserat och tagit fram handlingsplan för hur tillväxt kan ske inom ett affärsområde.

Utifrån omvärlds- och kundanalys har erbjudandekoncept, försäljningsplan, marknadsplan och kompetensutvecklingsplan skapats. Företaget arbetar nu enligt utarbetade planer.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta branschansvarig vid eventuella funderingar:

 

Robert Tjernström

Managementkonsult, Branschansvarig

Pin It on Pinterest