Välkommen till onlineseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Modell för att strategiskt leda samverkan

Pro&Pro Insight är en seminarieserie som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion inom områden i förändring. Här presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser med fokus på trender och scenarion.

Vi hälsar dig varmt välkommen till denna Pro&Pro Insight som ägnas åt hur du som arbetar i ledning och styrning av samverkan eller processleder samverkan kan bli mer framgångsrik och ta resultatet till nästa nivå. Samverkan som arbetssätt blir allt viktigare när vi tillsammans måste ta oss an komplexa samhällsfrågor och utmaningar. Att leda verksamhet, projekt och processer mellan organisationer, sektorer och kunskapsområden kräver särskilda förståelseramar, strategier och tillvägagångssätt för att på ett medvetet och systematiskt sätt skapa resultat. För att ta tillvara mångfalden av perspektiv och drivkrafter samt lyckas skapa engagemang och riktning blir samverkanskompetens helt avgörande.

Syftet med seminariet är att ge dig kunskap, inspiration och reflektioner för hur du kan utveckla din samverkan till nästa nivå.

På seminariet kommer vi att belysa

  • Vad betyder samverkan
  • Perspektiv för framgång
  • Att leda samverkan – viktiga perspektiv i ledarskapet
  • Utforska och förstå de olika parterna och drivkrafter
  • Det strategiska perspektivet och att designa en strategisk plattform med vision, löfte, mål och strategi samt som mobiliserar och engagerar.
  • Kommunikation och dialog
  • Utveckla struktur för samverkan
  • Faserna: Förbereda, engagera genomföra och utvärdera/utveckla
  • Relation till forskning inom området
  • Praktiska case

Föreläser och faciliterar gör några av Pro&Pros managementkonsulter med stor erfarenhet och kunskap att utveckla och leda samverkan

Annika Follin, Linn Madsen och Tommy Ytterström

Program

08.00 Inledning

08.10 Föreläsning

08.45 Samtal och frågor

08.55 Avslutning

Bjud gärna in några kollegor!

Varmt välkomna önskar Pro&Pro

Vid frågor kontakta Tommy Ytterström, Pro&Pro.
tommy.ytterstrom@proandpro.se
070 673 72 00

Tid och plats

Dag: Fredag den 28:e oktober
Tid: 08.00 – 09.00
Plats: Digitalt – Microsoft Teams.  Länk skickas ut innan eventet

Anmälan senast 25:e oktober

Anmälan

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest