Robert Tjernström, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Robert är en nyfiken, analytisk och jordnära person som älskar när det finns ett problem eller en uppgift att lösa och få saker gjorda. När det gäller att hitta samband mellan kundbehov och affärsnytta ur både ett strategiskt och verksamhetsperspektiv så är han rätt man för jobbet. Robert är en omtyckt och empatisk person som får andra att trivas.

Bakgrund
Efter studier till civilingenjör inom datateknik och reglerteknik på Luleå tekniska universitetet och ekonomistudier vid Umeå Universitet började han sin yrkesbana inom som utvecklare av basstationer inom telekom för att sedan ta nästa steg som projektledare. Därifrån vidare inom telekombranschen med ett nytt fokus från operatören som kunden till slutanvändaren som kund. Tre intensiva år med ansvar för att driva utveckling av mobila B2B tjänster. Med erfarenhet och kompetens från mobil teknik och mobil tjänsteutveckling i kombination med nyfikenhet och drivkraften att ta sig an komplexa utmaningar blev nästa steg att  utveckla mobila dataaffären från marginella intäkter nivå till en miljardaffär. Robert har med sin analytiska och strategiska förmåga utvecklat och implementera strategier och affärsmodeller samt lanserat erbjudanden på både konsument- och företagsmarknaden. Utmaningen har varit att för en ny affär nå långsiktig lönsamhet och tillväxt i marknadsandelar på en konkurrensutsatt föränderlig marknad där affärsnyttan för kunden varit i fokus. Roberts förutsåg tidigt, utifrån sin nyfikenhet, analytiska och strategiska förmåga, dagens affärsmodeller inom mobildata. I rollen som affärsutvecklare initierade han teknik- och verksamhetsutveckling för att kunna vara redo med rätt arkitektur vid rätt marknadstidpunkt. Nyfikenheten för nya komplexa utmaningar har också tagit Robert in i att utveckla och implementera strategier och affärsmodeller samt lansera erbjudanden för att optimera samspelet mellan befintlig affär och ny affär i kund- och affärsperspektivet. Robert har arbetat med affärsutveckling både nationellt och internationellt. Robert har även läst Exceutive Management Program på IFL vid handelshögskolan i Stockholm. Ett program med fokus på affärsutveckling och företagsledning.

Kännetecken
Robert är en prestigelös person som genom egen kunskap och lyhördhet bidrar till att hitta nya och innovativa lösningar på uppgifter och problem. Han har erfarenhet av att jobba i en föränderlig företagsmiljö där det gäller att hålla fokus och få saker gjorda och få med sig personer i sin närhet på tåget. Hans synsätt är att framgång inte kommer av tur utan av medvetna strategiska val utifrån visioner och kundinsikter.

Kontaktuppgifter
Robert Tjernström
070-59 43 888
Robert.Tjernstrom@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest