Välkommen till seminariet Pro&Pro Insight

Tema – Att snabbt hitta din tillämpning för AI

Pro&Pro Insight är en seminarieserie som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion inom områden i förändring. Här presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser med fokus på trender och scenarion.

Vi hälsar dig varmt välkommen till detta Pro&Pro Insight som ägnas åt hur du och din organisation kan komma igång med er AI-resa.

På seminariet kommer vi att beskriva ett antal praktiska case som belyser hur vi kan hjälpa dig identifiera användningsområden, uppskatta effekter och planera genomförandet av AI-tillämpningar. Vi kommer att beskriva tillvägagångssätt, resultat och lärdomar.

Syftet med seminariet är att ge dig kunskap, inspiration och reflektioner för hur du och din organisation kan komma igång med er AI-resa och rusta för framtidens utmaningar.

På seminariet kommer vi att belysa

  • Hur du snabbt kan identifiera tillämpningsområden för AI i din verksamhet
  • Hur AI kan skapa värde i din verksamhet
  • Praktiska case med insikter och lärdomar

Föreläser och faciliterar gör Johan Lennartson, managementkonsult Pro&Pro med fokus på innovation och digital transformation.

Bjud gärna in några kollegor!
Varmt välkomna önskar Pro&Pro

Om du har frågor kontakta
Johan Lennartson, Pro&Pro
070 – 695 19 94
johan.lennartson@proandpro.se

Program

08.00 Frukost
08.15 Seminarium
08.45 Samtal och frågor
08.55 Avslutning

Tid och plats

Fredag 3:e juni
08.00 – 09.00
Plats
Great Hub
Kungsgatan 63D
903 26 Umeå

Anmälan senast 30:a maj

Anmälan

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest