Välkommen till frukostseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Framgångsrik affärsutveckling baserat på information som råvara

Pro&Pro Insight är seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På Insight seminarium presenterar Pro&Pro sina framtidanalyser med fokus på trender, insikter och vägledning.

Vi hälsar dig varmt välkommen till årets andra Pro&Pro Insight som ägnas åt affärsutveckling baserat på information som råvara. Dagens snabba teknologiutveckling möjliggör många nya möjligheter inom digitalisering. Utvecklingstakten är mycket hög inom Artificiell Intelligens, Big Data, 5G, och Internet of Things, samtidigt som många företag och organisationer har stor tillgång på information. Tillgång till information kombinerat med nya teknologier gör det intressant att utveckla nya tjänster och produkter för affärer baserat på information som råvara och motor, där såväl näringsliv som det offentliga inkluderas.

Utifrån vår omvärldsanalys och erfarenheter av praktiska case från olika branscher och tillämpningar presenterar vi i denna föreläsning modeller och principer för att lyckas med informationsdriven affärsutveckling. Vi kommer att inkludera såväl affärsmodellutveckling som GoTo market. Syftet med seminariet är att ge dig som ledare, strateg eller affärsutvecklare strategier för att bli mer framgångsrik inom området informationsdriven affärsutveckling

Genom deltagande på seminariet får du:

  • Omvärldsanalys för området informationsdriven affärsutveckling
  • Erfarenheter och praktiska case från olika branscher och tillämpningar
  • Ta del av modeller och principer för informationsdriven affärsutveckling som leder till framgångsrik marknadsintroduktion och långsiktigt affärsvärde
  • Utvärdera er mognad inom informationsdriven affärsutveckling

Föreläser gör Joacim Marklund och Robert Tjernström, managementkonsulter inom strategi och affärsutveckling vid Pro&Pro.

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

Robert Tjernström, ansvarig för kompetensområde affärsutveckling inom Pro&Pro
070 – 59 43 888
robert.tjernstrom@proandpro.se

Program

08.00 Frukost
08.15 Föreläsning
09.15 Avslutning

Tid och plats

Fredag den 6e september
Frukost från 08.00
Pro&Pro
Storgatan 29, Sundsvall

Anmälan senast 1 september

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Eventet är nu fullt!

Tack för visat intresse och delta gärna på något av våra kommande event.

Om du har frågor kontakta Tommy Ytterström

Pin It on Pinterest