Produktledning

Produktledning är en central verksamhet i företaget för lönsam tillväxt. Det är av vikt att utveckla strategisk och taktisk verksamhet som skapar en högpresterande produktledning.
Strategisk produktledning, utveckla produktstrategi som stödjer långsiktig lönsamhet
Att skapa långsiktig och uthållig lönsamhet handlar om rätt. Att var attraktiv på rätt sätt, att nå rätt kunder, att ta fram rätt produkter över tid, att sälja på rätt sätt samt ge service på rätt sätt.
Ett systematiskt strategiskt arbete kombinerar perspektiv som kund, varumärke, affärspotential, konkurrenter med interna förmågor och möjligheter. Strategin ger ett sammanhängande handlingsmönster som hjälper produktledningen att styra resurser mot de områden som ger ”bästa” förutsättningarna för långsiktig utveckling, stabil ”hög” uthållig lönsamhet och konkurrensfördel.
Vi erbjuder rådgivning och utbildning i följande perspektiv

  • Hur kan ett strategiskt arbetssätt inom produktledning bidra till tillväxt och ökad lönsamhet?
  • Vilka relevanta perspektiv och frågeställningar omfattas produktstrategin av?
  • Vilka steg ingår i den strategiska processen och vad är viktigt för att bli framgångsrik i genomförandet?
  • Perspektiv i fokusområden som omvärldsanalys, kund- och marknadsanalys, analys av konkurrenter, prismodeller samt potential bedömning av interna förmågor och möjligheter
  • Vilka relevanta analysverktyg och metoder kan användas?
  • Hur sammankopplas produktstrategin med det taktiska arbetet på ett framgångsrikt sätt?

För dig som önskar stöd i utformning och realisering av produktstrategi erbjuder vi dig både rådgivning och genomförande av arbetet.

Kundcase

Tillsammans med en innovationsmiljö har vi tagit fram strategisk inriktning och implementeringsplan för att kunna utveckla miljön till en ledande aktör inom sitt område. Nyckelfrågeställningarna var: Hur ska positionering ske i relation till andra innovationsaktörer? Hur tydliggörs erbjudande för partnerföretagen? Hur hanteras att partnerföretagen divergerar mycket med avseende på storlek, behov och inriktning? Vilket verksamhetsområde ska fokuseras på? Vilka arbetsuppgifter bör processledningen fokusera på? Hur säkerställs en inriktning som möjliggör Vinnväxt finansiering? Strategin resulterade i en förbättringsplan som nu implementeras i verksamheten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest