Välkommen till Pro&Pro dagen 2022

Framgångsrik tillväxt

Pro&Pro dagen vill inspirera och ge nya perspektiv för att leda och utveckla framgångsrika företag och organisationer samt förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är framgångsrik tillväxt, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar kommer du att få tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter.

Ärlighet/äkthet/autencitet – nyckeln för ett hållbart varumärke och erbjudande

Helena Axelsson, managementkonsult och Business Builder vid Pro&Pro, berättar om hur förtroende och tillit byggs hos sin målmarknad. Helena belyser vikten av storytelling, att allt egentligen är sälj och handlar om människor som köper av människor, oavsett om det är en vara, tjänst eller idé. Vi alla köper av de vi har förtroende för och som känns äkta och det är något som blir allt viktigare i takt med en otrygg omvärld och att mängden fake-news och blufföretag ökar. Helena tar också upp betydelsen av att arbeta värderingsdrivet och att vara tydlig med vad man står för och vad som önskas åstadkommas samt att vara beredd på att bli granskad och ifrågasatt.

Framgångsrik Scale Up – hur genomförs en hållbar tillväxtresa

Markus Marklund, managementkonsult och företagsutvecklare vid Pro&Pro, berättar utifrån sin erfarenhet hur företag kan agera för att genomföra en hållbar tillväxtresa, det vill säga en Scale-Up. Markus kommer att beskriva Pro&Pros  erfarenheter och utvecklade modell för att åstadkomma hållbar tillväxt och lönsamhet. En modell som inkluderar omvärlds- och kundperspektiv, ägarnas ambition, interna perspektiv och förutsättningar hos företaget, ledarskap, organisation och finansiering. Utgångspunkten är företagsutveckling för både nationell och internationell tillväxt.

Vad är det centrala i all lyckad affärsutveckling?

Fredrik Brunzell Co-founder Chilimobill Sweden. Chilimobil har på några år gått från introduktion på svenska telekommarkanden till en betydelsefull aktör. Fredrik leds enligt att aldrig vara nöjd med där man är utan ständigt ifrågasätta sanningar idag och utmana status quo. Fredrik har 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och affärsstyrning i roller både som ledare och ansvarig för miljardaffärer. Han har varit med att ta fram banbrytande koncept som förändrat mobiloperatörsmarknaden ett antal gånger. Fredrik kommer att dela med sig av reflektioner och tankar kring vad som är viktigt för att kunna utveckla affären utanför ”boxen”, men även vad som inte gynnar en sådan utveckling. Men framförallt kommer Fredrik ge konkreta exempel på saker som vänt på gamla sanningar och bransch standarder.

Program

15.30 Mingel
16.00 Välkommen och inledning
16.25 Nyckeln för ett hållbart varumärke och erbjudande
16.45 Framgångsrik Scale Up
17.05 Kaffe med mingel
17.30 Vad är det centrala i all lyckad affärsutveckling?
18.10 Mingelbuffé med tävlingsinslag
19.15 Prisutdelning
19.30 Avslutning

Tid och plats

Torsdag 12:e maj
Mingel från kl 15.30
Storgatan 22, Sundsvall
Anmälan senast 6:e maj

Anmälan

Jag deltar på mingelbuffen

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Frågor

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström
070 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se
 

Välkommen till Pro&Pro dagen 2022

Framgångsrik tillväxt

Pro&Pro dagen vill inspirera och ge nya perspektiv för att leda och utveckla framgångsrika företag och organisationer samt förverkligande av personliga visioner. Temat på årets Pro&Pro dag är framgångsrik tillväxt, med fokus på olika perspektiv för framgång. Förutom spännande föreläsningar kommer du att få tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter.

Ärlighet/äkthet/autencitet – nyckeln för ett hållbart varumärke och erbjudande

Helena Axelsson, managementkonsult och Business Builder vid Pro&Pro, berättar om hur förtroende och tillit byggs hos sin målmarknad. Helena belyser vikten av storytelling, att allt egentligen är sälj och handlar om människor som köper av människor, oavsett om det är en vara, tjänst eller idé. Vi alla köper av de vi har förtroende för och som känns äkta och det är något som blir allt viktigare i takt med en otrygg omvärld och att mängden fake-news och blufföretag ökar. Helena tar också upp betydelsen av att arbeta värderingsdrivet och att vara tydlig med vad man står för och vad som önskas åstadkommas samt att vara beredd på att bli granskad och ifrågasatt.

Framgångsrik Scale Up – hur genomförs en hållbar tillväxtresa

Markus Marklund, managementkonsult och företagsutvecklare vid Pro&Pro, berättar utifrån sin erfarenhet hur företag kan agera för att genomföra en hållbar tillväxtresa, det vill säga en Scale-Up. Markus kommer att beskriva Pro&Pros  erfarenheter och utvecklade modell för att åstadkomma hållbar tillväxt och lönsamhet. En modell som inkluderar omvärlds- och kundperspektiv, ägarnas ambition, interna perspektiv och förutsättningar hos företaget, ledarskap, organisation och finansiering. Utgångspunkten är företagsutveckling för både nationell och internationell tillväxt.

Vad är det centrala i all lyckad affärsutveckling?

Fredrik Brunzell Co-founder Chilimobill Sweden. Chilimobil har på några år gått från introduktion på svenska telekommarkanden till en betydelsefull aktör. Fredrik leds enligt att aldrig vara nöjd med där man är utan ständigt ifrågasätta sanningar idag och utmana status quo. Fredrik har 20 års erfarenhet inom affärsutveckling och affärsstyrning i roller både som ledare och ansvarig för miljardaffärer. Han har varit med att ta fram banbrytande koncept som förändrat mobiloperatörsmarknaden ett antal gånger. Fredrik kommer att dela med sig av reflektioner och tankar kring vad som är viktigt för att kunna utveckla affären utanför ”boxen”, men även vad som inte gynnar en sådan utveckling. Men framförallt kommer Fredrik ge konkreta exempel på saker som vänt på gamla sanningar och bransch standarder.

Program

15.30 Mingel
16.00 Välkommen och inledning
16.25 Nyckeln för ett hållbart varumärke och erbjudande
16.45 Framgångsrik Scale Up
17.05 Kaffe med mingel
17.30 Vad är det centrala i all lyckad affärsutveckling?
18.10 Mingelbuffé med tävlingsinslag
19.15 Prisutdelning
19.30 Avslutning

Tid och plats

Torsdag 16:e maj
Mingel från kl 15.30
Storgatan 29, Sundsvall
Anmälan senast 6:e maj

Anmälan

Jag deltar på mingelbuffen

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Frågor

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström
070 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se
 

Pin It on Pinterest