Välkommen till onlineseminariet Pro&Pro Insight i samarbete med CER

Tema: Vad kännetecknar vinnande platser för attraktivitet och tillväxt?

Välkommen till online-seminariet med fokus på regional attraktion och tillväxt. Syftet är att ge dig kunskap, inspiration och reflektion i vad som kännetecknar vinnande platser i attraktion och tillväxt. Seminariet arrangeras i samarbete mellan CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer) vid Mittuniversitetet och Pro&Pro.
På seminariet kommer vi att behandla

  • Vad kännetecknar vinnande platser i attraktion och tillväxt
  • Hur tänker företag som ska expandera och etablera sig i val av plats?
  • Vad är en vinnande plats för en elitklubbs förmåga att attrahera spelare?
  • Hur kan en plats arbeta för att utveckla sig till en vinnare?

I seminariet kommer föreläsningar att varvas med paneldialoger, Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet kommer att beskriva vad som kännetecknar vinnande platser. 2 större företag som den senaste tiden beslutat om etableringar i Sverige kommer att beskriva hur de tänker vid val av plats. Gif Sundsvall berättar vad som är viktigt för att platsen ska stödja dem i att attrahera rätt spelare och få spelaren och dess familj att trivas och vilja vara kvar. Vidare kommer CER och Pro&Pro att ge analyser och perspektiv i att utveckla attraktiva platser.

Seminariet modereras av Linn Madsen Pro&Pro.

Bjud gärna in några kollegor!
Varmt välkomna önskar Pro&Pro och CER

Om du har frågor kontakta

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

 

Program

08.00 Introduktion
08.10 Föreläsning
08.45 Diskussion
08.55 Avslutning

Tid och plats

25:e februari
08.00 – 09.00
Digitalt – Microsoft Teams
Anmälan senast 18e feb

Anmälan

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest