Varumärkeslöfte & kärnvärden

Vårt varumärkeslöfte beskriver vad vi lovar kunder, partners, medarbetare och omvärld. Vårt varumärke bygger på våra kärnvärden.

Varumärkeslöfte

Vårt varumärkeslöfte, ”Makes people and business successful”, beskriver vad vi lovar kunder, partners, medarbetare och omvärld. Det innebär att vi i våra kunduppdrag lovar kunderna att utveckla både företag och medarbetare. De vi arbetar med ska uppleva att man utvecklas som person och i sin yrkesroll genom ny kunskap, ny inspiration, glädje och nya erfarenheter.

”Makes people and buisness successful”

Vår ambition och målsättning är att alltid, tillsammans med våra kunder, utveckla företag till sin fulla potential vilket innebär ett bättre företag för både kunder, ägare, anställda och samhället. För att säkerställa att vi håller vårt varumärkeslöfte utgår våra modeller och arbetssätt från perspektiven strategi, affärs- och verksamhetsutveckling, ledarskapsutveckling och individutveckling, det vill säga ett samspel mellan det ”hårda” och ”mjuka”. Vi jobbar alltid utifrån beprövade strukturerade processer och värderingar för att skapa förutsättningar till kreativitet och innovation.

Vi är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas. Detta gör oss attraktiva för alla som värdesätter långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle.

Kärnvärden

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta till vara varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är kärnvärden för Pro&Pro och det som vårt varumärke bygger på samt ska bidra vill att vi uppnår vår vision och ambition.

U

Nyfikenhet

P

Positivitet

Ambition

Ödmjukhet

 Våra kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi arbetar, vad vi kan åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade. De genomsyrar allt vad vi gör, såväl i relation med kunder och partners som internt.

Vi anser att kreativitet och innovation skapas genom att vara nyfiken i perspektiven kund, individ och samhälle. Vi har ett genuint intresse för våra kunder, deras situation och utmaningar. För att bli framgångsrika behöver vi gå på djupet i kundförståelsen så vi kan ligga steget före och erbjuda lösningar på ett ännu kanske inte uttalat behov.

Nyfikenheten bidrar att utveckla goda idéer till goda hållbara affärer för våra kunder. Vi är öppna för nya influenser, älskar att lära oss nya saker, tar till oss nya trender och reflekterar över samhällsutvecklingen. Genom att vara nyfikna och se olika perspektiv och infallsvinklar kan vi också ge våra kunder mer än det förväntade. Vi har ett genuint intresse för varandras och andras kunskap, behov, idéer, erfarenheter och tankar. Vi ser det som stor vikt att hela tiden utveckla våra förmågor och satsar därför mycket på personlig utveckling och inspiration. För oss är det självklart att alla ges möjlighet att vara med och påverka företagets utveckling och därigenom skapa nya erbjudanden och affärer. Vi uppmuntrar också initiativ som att skriva böcker och tala på konferenser.

För att hjälpa våra kunder använda sin fulla potential och utveckla oss själva som företag och individer inser vi vikten av ett positivt tankesätt och förhållningssätt. Det hjälper oss att få alla att känna sig välkomna och mötas av äkta omsorg, glädje och respekt. För oss är det viktigt att dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap, såväl till varandra som till våra kunder. Vår positiva inställning med energi och engagemang ger oss handlingskraft och lösningsorientering hela vägen fram till slutresultatet. Med öppenhet och affärsmässighet skapar vi uthålliga och värdeskapande relationer där alla trivs i varandras närhet. Vi är positiva till olika idéer, perspektiv och frågor, och ger varandra konstruktiv återkoppling. Positivismen ger oss trygghet att lyssna till och ta tillvara olika tankesätt, kunskap och erfarenheter.

Vi anser att framgång inte är någon tillfällighet utan ett resultat av uthållighet, engagerade medarbetare och målinriktat arbete. Vi tror på att i varje uppdrag utföra det vi förutsatt oss och att göra verklig skillnad för våra kunder. För oss är det otroligt viktigt att alltid, med råge, hålla det vi lovar och i alla situationer agera på ett ansvarsfullt sätt. Genom seriositet och passion löser vi vår uppdragsgivares problem. Att alltid eftersträva marknadsledande kompetens inom de områden våra kunder möter sina utmaningar. Vi är ambitiösa i våra uppdrag med kunder, vår utveckling av kunskap och förmågor, vår rekrytering och talangutveckling, utveckling av arbetsprocesser och modeller, vår administration samt i vår kommunikation med varandra och vår omgivning.

Ödmjukhet bidrar till att trivas i varandras närhet och är avgörande för att skapa en trevlig, rolig och positiv upplevelse av arbetet. Att ha en ödmjuk inställning innebär för oss visa varandra respekt, lyssna och förstå andras behov och prioriteringar, att bry sig om varandra men också bry sig om att omgivning och samhälle utvecklas på ett hållbart, jämställt och positivt sätt.

Vi fokuserar på att skapa ett företag som ger stora personliga utmaningar i kombination med en sund balans mellan arbete och fritid. Vi vet att våra prioriteringar förändras under vår livscykel, inte minst beroende på vår privata situation. Vi bejakar vikten av att stödja och underlätta för varandra, oberoende av var man befinner sig i livet. En ödmjuk inställning gör oss mer balanserade och medvetna om våra begränsningar. Vi får på köpet en balanserad självuppfattning.

Nya utmaningar

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Läs mer om aktuella tjänster

Läs mer om vem vi söker

Läs mer om våra karriärserbjudanden

Kontakta oss

Pin It on Pinterest