Vår story

En idé till ett företag.

En idé

2007 läggs grunderna för Pro&Pro genom att Tommy Ytterström och Markus Marklund börjar fundera och skissa på vision, affärsidé och erbjudanden för ett företag med inriktning mot de områden som vi brinner för. Redan från början hade vi klart för oss att vi skulle kombinera affärs-, organisations- och individperspektiven. Ibland uttrycker man det också som ”det hårda” och ”det mjuka”. Under de följande åren funderar och diskuterar vi med goda vänner och rådgivare samt träffar potentiella kunder och partners.

Ett företag

2012 beslutar vi oss för att satsa fullt ut och vi startar företaget Pro&Pro AB. Ambitionen är att skapa ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition. Detta i kombination med värderingar som stödjer en bra balans mellan arbete, fritid och familj.

En vision & affärsidé

Det här vill vi uppnå genom plattformen visionärt ledarskap för framtida framgång där strategi-, affärs-, verksamhets-, ledarskaps- och individutveckling samverkar.

Det är mycket viktigt att våra kunder inte bara har tillgång till de konsulter som genomför uppdraget utan att hela den samlade kompetensen inom företaget står till förfogande, för att leverera ett utmärkt resultat i det aktuella uppdraget.

Utöver en solid teoretisk grund, kan Pro&Pro också referera till egna upplevelser och erfarenheter i arbetslivet. Erfarenheter från ledande befattningar, eget chefskap, organisationsutvecklingar, förändringsledning i kombination med att vi känner oss själva ”utan och innan”, ger förutsättningar för att leverera utifrån era behov och önskemål.

Idag och framtiden

Pro&Pro satsar nu vidare, bland annat genom ett nätverk av kvalificerade företag inom olika fokusområden. Resan har precis börjat och framtiden kommer visa var den slutar

En idé

"

En vision & affärsidé

"

Nya utmaningar

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Läs mer om aktuella tjänster

Läs mer om vem vi söker

Läs mer om våra karriärserbjudanden

Kontakta oss

Pin It on Pinterest