Policy för personuppgifter

Pro&Pro AB respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över hur dina personuppgifter behandlas.

Hantering av personuppgifter

Pro&Pro AB respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Vi är öppna med de personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in uppgifterna. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor hur vi behandlar personuppgifterna. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).

Personuppgifter

Personuppgifter är information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer och en e-postadress.

Pro&Pro behandlar personuppgifter

  • När du fyller i namn, e-postadress eller ditt mobilnummer på www.proandpro.se.
  • När du kontaktar oss via telefon, e-post eller sociala medier.
  • När du besöker vår hemsida, tex IP-adress, operativsystem eller webbläsare.
  • När du köper tjänster av oss.
  • När vi får en uppdatering av personuppgifter genom tredje part.

Vi sparar inte i något fall personuppgifter som utgör känsliga personuppgifter enligt GDPR.

Ändamål med insamling av personuppgifter

  • Hantering av anmälningar till seminarier och utbildningar.
  • För att möjliggöra erbjudanden och marknadsföring.
  • För att möjliggöra god kundservice.
  • För att kunna skicka information till dig.
  • För att kunna utveckla vår webbplats.

Uppgifter som samlas in när du besöker www.proandpro.se

Cookies
Webbplats används cookies som lagras på datorn och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.
Loggfiler
När du använder Internet från din mobila enhet eller dator, vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, så kallade loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.
Tredje part cookies
Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.
Analys av användandet av webbsidan
Vi samlar in statistisk över användningen av hemsidan. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Lagring, gallring och samtycke av personuppgifter

Vi behöver alltid ha ett syfte för vår behandling av dina personuppgifter och en rättslig grund för behandlingen. Personuppgifterna får inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen.

I vissa fall behöver vi ditt godkännande för behandling av personuppgifter. Genom att du klickar på knappen ”Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter” godkänner du att personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress får användas i marknadsföringssyfte för de utbildningar och tjänster som Pro&Pro AB erbjuder.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig eller begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi upphör med att skicka information till dig.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter genom att maila markus.marklund@proandpro.se

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till datainspektionen.

Kontakt

Pro&Pro AB
Storgatan 22
853 30 Sundsvall
För frågor om behandling av personuppgifter kontakta markus.marklund@proandpro.se

Pin It on Pinterest