Corporate Social Responsibility

För oss är det viktigt att vi kombinerar affärs- och individperspektivet, så att samhälle, företag och individ utvecklas på ett positivt sätt.

Vision, mission och varumärkeslöfte leder oss

Genom vår vision att utveckla företag och organisationer så att de blir riktigt roliga att äga och arbeta för inspireras vi dagligen i ett hållbart ägar- och medarbetarperspektiv. Vår mission att vi som företag med briljans och stort engagemang kombinerar affärs- och individperspektivet, så att samhälle, företag och individ utvecklas på ett positivt sätt ger oss en tydlig hållbar grund i varför vi som företag finns.

Miljö

Ekonomi

Samhällsengagemang

Mångfald

Miljö

Vi värderar en arbetsmiljö där människor verkligen kan trivas, må bra i kropp och själ, utvecklas, känna trygghet och samhörighet. Pro&Pro ställer höga krav på riktlinjer och metoder så att den inre och yttre miljön påverkas minimalt.

Pro&Pro ställer höga krav på riktlinjer och metoder så att den inre och yttre miljön påverkas minimalt. För att bidra till en hållbar miljö har Pro&Pro en miljöpolicy som bland annat innebär att minimera användandet av naturresurser, använda material som kan återanvändas och vid resor välja mijövänliga transporter.

Vi utvecklar aktivt våra riktlinjer för att följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av.

Vi värderar en arbetsmiljö där människor verkligen kan trivas, må bra i kropp och själ, utvecklas, känna trygghet och samhörighet.

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta till vara på varje individs kapacitet och vilja att utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är kärnvärden för Pro&Pro och det som vårt varumärke bygger på samt ska bidra vill att vi uppnår vår vision och ambition.

Pro&Pro har en hög ambition vad gäller psykosocial miljö med systematisk kompetensutveckling, guidelines för värderingar samt kontinuerliga mål- och medarbetarsamtal. Vi fokuserar på att skapa ett företag som ger stora personliga utmaningar i kombination med en sund balans mellan arbete och fritid. Vi vet att våra preferenser och prioriteringar förändras under vår livscykel, inte minst beroende på den privata situationen. Vi ser till vi kan stödja och underlätta för våra kollegor oberoende av var man befinner sig i livet.

Verksamhetsansvariga vid Pro&Pro är arbetsmiljöcertifierade.

Ekonomi

Vi arbetar för uthållig lönsamhet och att har riktlinjer som ska leda till att redovisningsregler strikt följs och att fakturor, skatter och avgifter betalas i tid.

Samhällsengagemang

Förutom miljöperspektivet och det ekonomiska perspektivet, har vi riktlinjer för externa engagemang där vi prioriterar ungdomars hälsa och välbefinnande samt samverkan med skolor och universitet. Vi vill bidra till att öka intresse för utbildning och förmedla vikten av kunskap och utbildning.

Mångfald

Mångfald och en fördomsfri arbetsplats är hörnstenar i våra riktlinjer, Pro&Pro har en långsiktig ambition att ha medarbetare med olika bakgrund, kön och ålder.

Hållbarhet och mångfald ger värde för kunden

Genom vår vision, mission, vårt varumärkeslöfte samt våra värderingar och riktlinjer leds vi till att tänka i såväl hållbart ägarperspektiv som hållbart medarbetarperspektiv. Vi drivs också att själva ta ansvar för samhälle, att vårt företag har en hållbar utveckling och att våra medarbetare trivs och utvecklas. Vår ambition inom mångfald gör att vi som företag kan ta oss an kunders utmaningar med olika perspektiv och kan möta olika slags företagskulturer på ett flexibelt sätt.

Pin It on Pinterest