Måns Fahlander, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Måns är en leveranssäker och målorienterad förändringsledare och civilingenjör med en stark känsla för att skapa fantastiska kundupplevelser. Han drivs av att skapa och leverera ett bra resultat tillsammans med medarbetare, kollegor och partners. Hans övertygelse är att lönsamhet startar med människan i organisationen och människans förmåga att ta ansvar och skapa sin egen framtid. Han är ödmjuk men tydlig och söker hela tiden vägar som för uppdraget framåt. Han är som bäst när det gäller att implementera med uthålligt resultat. Med sitt glada humör, sin målmedvetenhet och positiva livssyn får Måns saker att hända oavsett miljö och omgivning.

Bakgrund
Måns är uppväxt i Sundsvall och genomförde sin Civilingenjörsexamen i Maskinteknik på Luleå Tekniska Högskola. Sitt examensarbete gjorde han på Nanyang Technological Institute I Singapore inom området logistik. Han har sedan dess haft befattningar som till exempel Logistikutvecklare, Verksamhetsutvecklingschef, Kundtjänstchef och Affärschef. Genom sin långa erfarenhet av ledarskap och organisationsutveckling i olika branscher och företag har han utvecklat en speciell förmåga att i samklang utveckla både affär, kund och medarbetare. Måns stora passion är kundrelationer och hur samspelet mellan människorna i organisationen är avgörande för goda kundrelationer och därmed utveckling av långsiktiga och uthålliga affärer.
Under sin karriär har han bland annat utvecklat och implementerat organisationer och program för ny- och vidareutbildning av medarbetare och ledare. Insikten att det krävs mer av en arbetsgivare för att attrahera rätt kompetens ledde till ett program för gemensam nordisk onboarding av nya medarbetare med syfte att skapa en positiv känsla hos de nyanställda, både för sitt nya jobb och sin nya arbetsgivare. Han har också jobbat aktivt med strategifrågor i betydelsen att positionera en organisation rätt inför framtiden, både med att utveckla och ta fram strategier men framförallt med att implementera strategier. Den stora lärdomen är att många briljanta tankar inte blir mer än tankar om man inte lyckas föra ut dom till alla medarbetare i organisationen. Måns har därför lagt stort fokus på att utveckla metoder för kommunikation och implementation av strategier i de organisationer som han verkat i. Alltid med extra energi på att jobba med frågan: – Varför?
Måns kommer närmast från en tjänst som Chef för Företagscenter på If Skadeförsäkring AB där han ansvarat för försäljning och rådgivning till små och medelstora företag i Sverige.

Kännetecken
Måns utmärker sig som en ödmjuk och nyfiken person med ett tydligt resultatfokus. Måns har lång erfarenhet av förändringsledning som leder till uthållig förändring. Sin spets har han i att förstå kunden och hur kund och företag/organisation interagerar för att bygga långsiktiga relationer. I sitt arbete som konsult fokuserar han på en absolut tro på individens och organisationens förmåga att förverkliga organisationens strategi. Han bygger sina resultat på att skapa team som har förtroende för varandra och som förstår syftet med sitt uppdrag. På så sätt skapar han långsiktig och hållbar utveckling av lönsamhet och affär. Måns filosofi är att hållbar och bestående utveckling kommer från att vi varje dag ska vara lite bättre än vad vi var igår och att vi imorgon blir lite bättre än vad vi är idag.

Kontaktuppgifter
Måns Fahlander
070-514 57 31
Måns Fahlander@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest