Industri

Pro&Pro är en samarbetspartner till industrin 

En ny era för industrin

Industrin är inne i en ny era med högt innovationstryck för att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen innebär. Många industriföretag upplever utmaningar med att göra de nödvändiga förändringarna och ställa om sin produktion. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad krävs inte bara att fortsätta effektivisera produktionsprocesserna, utan också att vara bäst på kundanpassning och flexibilitet.

”De starkaste trenderna som vi ser är ökande krav från kunder, kortare produktlivscykler, snabb teknisk utveckling & digitalisering, tuffare miljölagstiftning och fortsatt global prispress.”

Mikael Augustsson

Branschansvarig, Pro&Pro

Vi brinner för att hjälpa företag

Möjligheterna att leverera ett ökat kundvärde genom tjänsteerbjudanden och genom att sälja helhetslösningar exploateras i allt högre takt och utgör ofta en stor potential att nå ökad omsättning och förbättrade marginaler.

Genom att kombinera innovation och ”best practice”, så skapar Pro&Pro värde för våra kunder. Pro&Pro är en samarbetspartner till industrin och arbetar för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förändringar och samverkan.

Innovation

Strategi & rådgivning

Verksamhetsutveckling

Ledning

Erbjudandeutveckling

 • Utveckling av innovationsförmåga
 • Innovationsprocesser
 • Innovativt ledarskap
 • Dataanalys som grund för innovation
 • Produktionsstrategi
 • Sourcingstrategi
 • Produktportföljanalys
 • Prisstrategi
 • Lean-transformation
 • Industri 4.0-utvärdering
 • Automation & samarbetande robotar
 • Utveckling av processer & ledningssystem
 • Process- & IT-projektledning
 • Quality Task Force
 • Change Management
 • Uppkopplade smarta produkter (IoT)
 • Uptime-erbjudanden
 • Serviceerbjudanden

Referenscase

En svensk industrikoncern stod inför att utveckla en produktstrategi. Vi genomförde en kartläggning och analys av kundbehov, marknadspotential, samt befintlig produktportfölj.

Analysen resulterade i ett antal förslag på kompletterande erbjudanden, förbättringsmöjligheter, samt övergripande strategiska inriktningar för bolaget.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta branschansvarig vid eventuella funderingar:

 

Mikael Augustsson

Managementkonsult, Branschansvarig

Pin It on Pinterest