Forskning & utbildning

Pro&Pro är en samarbetspartner till organisationer och företag inom forskning & utbildning

Större konkurrens om finansiering

Konkurrensen om finansieringsmedel och kompetens blir allt tuffare inom akademin och relaterade organisationer som forskningsinstitut. Den globala utvecklingen och de ökade möjligheterna att ta del av utbildning och forskning i ett internationellt perspektiv driver på konkurrensen. Även i ett nationellt perspektiv ökar konkurrensen om finansiering, kompetens och studenter.

”Attraktion är ett centralt område för att universitet och högskolor ska utvecklas framgångsrikt. Hög kvalité i forskning är beroende av partners för samarbete både finansiellt och funktionellt samt ställer krav på att forskningsmiljön kan attrahera och utveckla forskare. För att kunna attrahera rätt studenter krävs också ett tydligt fokus på attraktion.”

Linn Madsen

Branschansvarig, Pro&Pro

Vi brinner för att hjälpa organisationer och företag

Varumärket bli allt viktigare och då också se områden som bygger upp varumärket. Samspel och samarbete med regionalt, nationellt och internationellt näringsliv, samarbete med närliggande kommuner och regioner samt samarbete med andra akademier och forskningsinstitut är av vikt. Forskning och utbildning måste samspela och innehållet i utbildningen och forskningen måste ha hög akademisk kvalité med en snabbhet i samspel med samhällets utveckling och behov.

Genom att kombinera innovation och ”best practice”, så skapar Pro&Pro värde för våra kunder. Pro&Pro är en samarbetspartner till företag och organisationer inom forskning & utbildning och arbetar för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förändringar och samverkan.

 • Utveckling av studentattraktivitet
 • Utveckling av partnerskap
 • Omvärlds- och marknadsanalys
 • Utveckling av strategi för forskningsområden
 • Analys av nyttoeffekter
 • Process- och projektledning av forskningsprojekt
 • Följeforskning
 • Upprättande av forskningsansökningar
 • Omvärlds- och marknadsanalys med fokus på relation med omgivande samhälle
 • Utveckling av partnerskap och samarbeten
 • Utveckling och genomförande av koncept och erbjudanden för samverkan
 • Program- och projektledning av partnerskap och projektportfölj
 • Omvärlds- och marknadsanalys för program- och kursutveckling
 • Utveckling av program och kurser
 • Genomförande av utbildning

Referenscase

Tillsammans med ett universitet har vi utvecklat och genomfört en strategi för samverkan mellan universitetet, näringsliv och omgivande kommuner. Vi har genomfört en strategisk studie för att föreslå riktning och aktiviteter för att universitets attraktivitet ska öka, samverkan med näringslivet i omgivande region ska förbättras samt hur universitet ska kunna bidra mer tydligt till respektive kommuns strategiska inriktning. Arbetet involverade ledare i respektive kommun, ledare på universitetet samt ledare från näringslivet. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta branschansvarig vid eventuella funderingar:

 

Linn Madsen

Managementkonsult, Branschansvarig

Pin It on Pinterest