Energi

Pro&Pro är en samarbetspartner till företag inom energibranschen

Hållbarhet i kombination med teknisk utveckling

Den medvetenhet och det behov som finns kring hållbara lösningar i samspel med den snabba tekniska utvecklingen inom skörda, lagra och använda energi, gör att energibranschen är mitt uppe i en väldigt snabb och spännande utveckling. Energiomställningen och utvecklingen av det hållbara samhället gör att affärsekologi, affärsroller, affärsmodeller och prismodeller förändras.

”Förflyttade marknadspositioner och ökad konkurrens kräver ökad träffsäkerhet i marknadsfrågor, affärsmodeller, partnerskap och erbjudandeportfölj men också effektivare IT stöd och produktion samt att processer som stödjer innovation i kombination med effektivitet utvecklas.”

Tommy Ytterström

Branschansvarig, Pro&Pro

Vi brinner för att hjälpa företag

Energibranschen växer ihop med andra branscher som fordonsindustri, skogsindustri processindustri och telekom, vilket gör att nya marknadsroller utvecklas. Konsumenter blir också leverantörer vilket skapar nya förutsättningar på marknaden. Branschen påverkas också i hög grad av nya regleringar och lagar.

Genom att kombinera innovation och ”best practice”, så skapar Pro&Pro värde för våra kunder. Pro&Pro är en samarbetspartner till energibranschen och arbetar för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förändringar och samverkan.

 • Omvärldsanalys
 • Scenarioanalys
 • Utveckling och realisering av strategi
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Utbildning
 • Lean-transformation
 • Utveckling av ledningssystem
 • Utveckling av innovativ förmåga
 • Behovsanalys
 • Utveckling av affärsarkitektur
 • Upphandling
 • Leda genomförande
 • Utveckling av affärsmodell
 • Utveckling av kundrelationer och kundnöjdhet
 • Utveckling av partnerskap
 • Utveckling av erbjudanden och tjänster med fokus på digitalisering.
 • Program- & projektledning av affärs- och IT satsningar
 • Förändringsledning av tvärfunktionella förändringsprogram
 • Portföljhantering

Referenscase

Åt en kund inom forskningsområdet genomfördes en marknadsanalys inom energiområdet riktad mot utvecklingen av förnybara energikällor. Syftet med analysen vara att ta fram information som skulle kunna hjälpa till att motivera ny forskning inom energiområdet. Analysen gav en bild av den totala potentialen för de förnybara energikällorna samt inom området för solceller en modell för vilken verkningsgrad som behövs för att en kommersiell produkt skall bli gångbar på marknaden. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta branschansvarig vid eventuella funderingar:

 

Tommy Ytterström

VD, Managementkonsult, Branschansvarig

Pin It on Pinterest