Bank & försäkring

Pro&Pro är en samarbetspartner till föratg inom bank & försäkring

Nya förutsättningar och konkurrenter

Den digitala teknologin förändrar i grunden förutsättningarna för bank och försäkringsbranschen och många forskare förutspår att den kommer att ha en ännu större påverkan än den industriella revolutionen. Etablerade aktörer möter nya konkurrenter och spelare som utmanar etablerade strukturer, affärsmodeller och tjänster. Bank och försäkringsbranschen har ända sedan finanskrisen upplevt stort förändringsbehov genom nya regleringar och lagar som syftar till att öka transparensen och minska riskerna. Dessa förändringar utgör en stor utmaning för branschen.

”En snabb och innovativ tjänsteutveckling med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och användarvänlighet ställer stora krav på företagets organisation, kultur och arbetsprocesser.”

Måns Fahlander

Branschansvarig, Pro&Pro

Vi brinner för att hjälpa företag

Digitaliseringen innebär stora utmaningar men skapar också enorma utvecklingsmöjligheter för företag som ligger långt fram i sin digitalisering då den skapar möjligheter att kapitalisera på den nya tekniken och skapa helt nya tjänster och affärsmodeller riktade till en global marknad. En effektiv hantering är nödvändig då stora informations- och datamängder hanteras. Informationen ska både ska lämnas till myndigheter och användas för att utveckla nya tjänster och erbjudanden till kunderna. 

Genom att kombinera innovation och ”best practice”, så skapar Pro&Pro värde för våra kunder. Pro&Pro är en samarbetspartner till företag inom bank & försäkring och arbetar för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förändringar och samverkan.

 • Omvärldsanalys
 • Kund- och marknadsanalyser
 • Scenarioanalyser
 • Verksamhetsstrategi
 • Strategiskt arbetssätt
 • Från strategi till roadmap
 • Processkartläggning
 • Kundresor
 • Verksamhetsanalys
 • Portföljhantering
 • Projektledning
 • Programledning
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Utbildning
 • Digitalisering
 • Tjänsteutveckling
 • Innovationsutveckling

Referenscase

Tillsammans med ett pensionsförsäkringsbolag har vi genomfört en verksamhetsanalys inklusive en processkartläggning med syfte att förbättra och effektivisera en tjänst utifrån en stor kundtillströmning.

Analysen resulterade i flera förbättringsförslag som sedan implementerats i verksamheten.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta branschansvarig vid eventuella funderingar:

 

Måns Fahlander

Managementkonsult, Branschansvarig

Pin It on Pinterest