Personlig utveckling

Vi fokuserar på att skapa ett företag som ger stora personliga utmaningar i kombination med en sund balans mellan arbete och fritid.

Vårt fokus på personlig utveckling

Vi fokuserar på att skapa ett företag som ger stora personliga utmaningar i kombination med en sund balans mellan arbete och fritid. Vi vet att våra prioriteringar förändras under vår livscykel inte minst beroende på den privata situationen. Vi ser till vi kan stödja och underlätta för våra kollegor oberoende av var man befinner sig i livet.

Vi är ett nyfiket företag och vi ser det som stor vikt att hela tiden utveckla våra förmågor och satsar därför mycket på personlig utveckling och inspiration. För oss är det självklart att alla ges möjlighet att vara med och påverka företagets utveckling, skapa nya erbjudanden och affärer. Vi stimulerar också initiativ som att tala på konferenser och skriva böcker.

Vi har utvecklat en egen Pro&Pro akademi, där vi utbildar oss själva i våra metoder och arbetssätt, värderingar och kultur, samt sätt att jobba och uppträda med kunder. För unga, drivna talanger börjar karriären hos oss med en personlig mentor som coach samt en kombination av teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Med stöd i vår egen Pro&Pro akademi ger vi en snabb och professionell väg till senior nivå. På detta sätt ger vi individen bra förutsättningar och vårt företag säkrar en hög nivå i leveranser.

Pin It on Pinterest