Internship

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del strategin, därför erbjuder Pro&Pro kvalificerade internship till ambitiösa studenter.

Vad är syftet med vårt internship?

Vår vision är att både du och Pro&Pro gynnas av vårt internship, där syftet med Pro&Pros internship är följande:

Ökad studentens näringslivserfarenhet

Öka studentens kompetens genom kvalificerad handledning

Öka studentens personliga nätverk

Ge Pro&Pro fördjupad kunskap och insikter inom ett prioriterat område

Ge studenten möjlighet till personlig utveckling

Att attrahera potentiella framtida medarbetare till Pro&Pro

Under vårt internship får du kvalificerad handledning, möjlighet till utvecklingssamtal samt självklart är du en del av teamet på Pro&Pro både i vardagen och i spännande aktiviteter. Vår målsättning är att du ska lära känna oss som personer och företag samt våra framtida ambitioner och våra projekt.

Vem söker vi?

  • Du har hunnit till åk 3 eller åk 4 i en civilingenjörsutbildning eller i en masterutbildning inom ekonomi eller marknad
  • Du är en högpresterande student som genomför din utbildning med mycket goda resultat
  • Du har en drivkraft att ta dig an nya öppna komplexa utmaningar med ett helhetsperspektiv samt systematisera, analysera och skapa konkreta lösningar och handlingsplaner
  • Du har passion för att i ett samspel utveckla affärer, verksamheter, teknik och människor
  • Du är samhällsintresserad och brinner för hållbar utveckling
  • Du är nyfiken, resultatorienterad, uthållig, ambitiös samt analytisk och strukturerad
  • Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift
  • Du får andra att inspireras, trivas och utvecklas

” ”

Namn

Internship 2022, Pro&Pro

” ”

Namn

Internship 2022, Pro&Pro

Exempelområden

Artificiell Intelligens

Digitalisering

Hållbar energi

Perspektiv

Affärsmodellering

Beslutsteori

Innovationsledning

Optimering

Strategisk analys.

Hur ser upplägget ut?

Omfattning och upplägg utformas tillsammans med studenten. Uppdraget inriktas på något av Pro&Pros kompetens- eller satsningsområden med en framtidsorienterad inriktning och är på en hög nivå där kvalificerade metoder och verktyg används.

För uppdraget får du ta fram en plan och angreppssätt samt definiera lämpliga metoder och analysverktyg. Det ingår att ta fram en rapport och en presentation samt genomföra ett eller flera föredrag samt skriva en artikel som publiceras. Du genomför litteraturstudier, intervjuar forskare och nyckelpersoner i näringslivet.

Områden för uppdraget kan vara artificiell Intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, beslutsteori, innovationsledning, optimering och strategisk analys. Men självklart har du som student tankar på områden du brinner för och vad du skulle vilja lära dig mer om.

Det kan handla om framtidens möjligheter med 5G, hur artificiell intelligens kan utveckla ett område, fördjupning i elbilens marknadsintroduktion, nya hållbara material, frågeställningar för autonoma fordon, framtidens ledarskap och organisationsformer eller hur ett företag kan ta sin innovationskraft till nästa steg. Det finns så många intressanta framtidsfrågor och vi är ett företag som drivs att förstå och påverka framtiden. 

Rekryteringsprocess

Du är varmt välkommen med en ansökan. Vi tar kontinuerligt mot ansökningar till 15 januari. Ambitionen är att ha genomfört intervjuer till 15 februari och att då kommande internship studenter att rekryteras.

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på gymnasie- och högskolebetyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Pin It on Pinterest