Joacim Marklund, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Joacim är nyfiken och resultatinriktad samt motiveras av ett helhetsperspektiv och gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå. Han drivs av att skapa och utveckla nya sätt att göra morgondagens verksamheter starkare och mer livskraftiga. Hans styrka är att identifiera problem och förbättringspotential utifrån ett systemperspektiv samt skapa en förståelse för vilka förändringar som kommer att bidra till en bättre verksamhet. Joacim trivs i en konsultativ roll där hans styrka och drivkraft är att få att bygga värde i nära samarbete med kunden som bidrar till förbättringar i deras verksamhet.

Bakgrund
Joacim är civilingenjör i industriell ekonomi med examen från Luleå Tekniska Universitet. Med över 20 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare, projektledare och linjechef har Joacim varit verksam inom bank, industri samt konsultverksamhet. En stor del av sin verksamma karriär har han varit aktiv i olika roller inom verksamhetsutveckling, ofta med IT som ett verktyg att realisera förbättringar.  Joacim har bidragit till både små och stora organisationer med verksamhetsutveckling genom hela processen: från idé, planering, genomförande och utvärdering.

Kännetecken
Joacim brinner för att skapa värde både på ett organisatoriskt och individuellt plan. Ett stort och inkluderade engagemang är en ledstjärna för att skapa förutsättningar för ett lyckat resultat, både i den innovativa processen och genomförandefasen. En flexibel, analytiskt, prestigelös och kreativ lagspelare som ser vikten av att betona laget före jaget i ett vinnande team.

Kontaktuppgifter
Joacim Marklund
070 – 271 69 89
Joacim.Marklund@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest