Välkommen till onlineseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Tre sätt att stärka din supply chain

Pro&Pro Insight är en seminarieserie som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion inom områden i förändring. Här presenterar Pro&Pro sina analyser, insikter och framtidsanalyser med fokus på trender och scenarion.

Vi hälsar dig varmt välkommen till detta Pro&Pro Insight som ägnas åt hur du kan stärka din supply chain för att minska sårbarheten och öka lönsamheten.

Syftet med seminariet är att ge dig kunskap, inspiration och reflektioner för hur systematiskt och strategiskt arbete med din supply chain kan säkerställa att du är redo inför de utmaningar som vi nu står inför med de ansträngda globala leveranskedjorna.

Under de senaste åren har vi fått erfara hur sårbara vi är i en globaliserad supply chain, först med COVID-19 och nu Rysslands invasion av Ukraina som ger effekter över hela världen. Företag med en global supply chain har drabbats av konsekvenser av pandemin och nu finns nya frågetecken med det osäkrare geopolitiska läget. Sårbarheten hos företag exponeras med anledning av den stress som ansätter bland annat logistik och produktion. 

På seminariet kommer vi att belysa hur ett företag som är en del av en global supply chain kan minska sin sårbarhet genom att fokusera på tre områden:

  • Riskhantering
  • Digitalisering
  • Transparens och samarbete

Föreläser gör Adam Klingspor managementkonsult Pro&Pro med fokus på supply chain management och Markus Marklund managementkonsult inom strategi och digitalisering.

Bjud gärna in några kollegor!
Varmt välkomna önskar Pro&Pro

Om du har frågor kontakta

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

Program

08.00 Introduktion
08.10 Föreläsning
08.45 Diskussion
08.55 Avslutning

Tid och plats

Fredag 3:e juni
08.00 – 09.00
Digitalt – Microsoft Teams
Anmälan senast 1:a juni

Anmälan

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest