Välkommen till onlineseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Utveckla strategisk produktportfölj för hållbar affärstransformation

Pro&Pro Insight är en seminarieserie som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion inom områden i förändring. Här presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser med fokus på trender och scenarion.

Vi hälsar dig varmt välkommen till detta Pro&Pro Insight som ägnas åt hur du kan skapa en långsiktigt hållbar produktportfölj som stödjer framgångsrik affärstransformation.

På seminariet kommer vi att tillsammans med Bolagsverket beskriva ett case som vi genomfört inom utveckling av långsiktigt hållbar produktportfölj i samspel med önskad affärstransformation. Vi kommer beskriva drivkrafter, genomförandet och effekter.

Syftet med seminariet är att ge dig kunskap, inspiration och reflektioner för hur systematiskt och strategiskt arbete med produktportfölj kan ge signifikanta och hållbara affärs- och verksamhetsnyttor och stödja din önskade affärstransformation.

På seminariet kommer vi att belysa

  • Samspelet mellan utvecklandet av en produktportfölj och organisationens vision, långsiktiga mål, strategier, önskad transformation, agila angreppssätt och innovationsarbete
  • Hur man kommer igång med en strategisk produktportfölj och relationen till strategisk och taktisk produktledning
  • Ett praktisk case med insikter och lärdomar
  • Samspel mellan nyckelområden som kundinsikter, omvärld, marknad, nya tekniska möjligheter samt interna förutsättningar i kompetens och andra resurser
  • Framgångsfaktorer i realiseringen av en ny erbjudandeportfölj, som hur arbeta med befintlig portfölj och befintliga kunder samt förankring och genomförande i agila eller traditionella utvecklingsroadmaps.

Föreläser och faciliterar gör Robert Tjernström managementkonsult Pro&Pro med fokus på innovation och strategisk affärstransformation samt Martin Bestdahl Verksamhetsområdesansvarig för informationsförmedling på Bolagsverket

Bjud gärna in några kollegor!
Varmt välkomna önskar Pro&Pro

Om du har frågor kontakta

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

 

Program

08.00 Introduktion
08.10 Föreläsning
08.45 Diskussion
08.55 Avslutning

Tid och plats

Fredag 4:e februari
08.00 – 09.00
Digitalt – Microsoft Teams
Anmälan senast 31:a januari

Anmälan

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest