Välkommen till frukostseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Ledarskap för framtiden!

Pro&Pro Insight är ett seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På seminariet presenterar vi på Pro&Pro våra framtidanalyser med fokus på trender, insikter och vägledning.

Vi hälsar dig varmt välkommen till 2019 års sista Pro&Pro Insight som ägnas åt ledarskap och en presentation av den analys av morgondagens ledarskap som vi genomfört under hösten. Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har pratat med så väl privata som offentliga chefer samt personer som i vardagen stöttar och rekryterar chefer i ledande befattningar. Med en omvärld som förändras allt  snabbare och med nya generationer av medarbetare ställs organisationer inför stora utmaningar, utmaningar som vår Insight belyser utifrån ledarens perspektiv. Vi kommer att, utifrån vår analys, ge svar på viktiga egenskaper i ett ledarskap som kan möta, bemöta och leverera i framtidens organisationer.

Syftet med seminariet är att ge dig som ledare kunskap, inspiration och reflektioner för att utveckla ditt ledarskap inom områden som

  • Ledarskap i en vardag med tydliga krav på snabba resultat, samtidigt som du ska hantera en omgivning som genom digitaliseringen förändras allt snabbare
  • En ny generation medarbetare med nya krav på dig som ledare och er som arbetsgivare.
  • Kompetensförsörjning och att förbereda sig för att möta framtiden
  • Balansera det dagliga, operativa arbetet, med det strategiskt mer långsiktiga.

Föreläser och faciliterar gör Måns Fahlander, managementkonsult inom ledarskap vid Pro&Pro.

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

Måns Fahlander, managementkonsult inom ledarskap på Pro&Pro
070 – 514 57 31
mans.fahlander@proandpro.se

Program

08.00 Frukost
08.15 Föreläsning
09.15 Avslutning

Tid och plats

Fredag den 29e novemberr
Frukost från 08.00
Pro&Pro
Storgatan 29, Sundsvall

Anmälan senast 15 novemberr

Eventet är nu fullt!

Tack för visat intresse och delta gärna på något av våra kommande event.

Om du har frågor kontakta Tommy Ytterström

Pin It on Pinterest