Välkommen till onlineseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Behövs projektledaren i den agila organisationen?

Pro&Pro Insight är ett seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På seminariet presenterar vi på Pro&Pro våra framtidanalyser med fokus på trender, insikter och vägledning. Seminariet genomförs i normala fall som ett  frukostseminarium men på grund av Corona genomför vi detta som ett digitalt seminarium med Microsoft Teams.

Vi hälsar dig varmt välkommen till detta Pro&Pro Insight som ägnas åt presentation av vår analys av framtidens projektledning på temat – Behövs projektledaren i den agila organisationen? Analysen har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer med personer i ledande befattningar från regionens företag och organisationer. Vi har samtalat med så väl privata som offentliga personer i ledande befattningar för tjänste- och produktutveckling såsom linjechefer, sponsorer, produktchefer, styrgruppsdeltagare, projektledare och portföljansvariga. Omvärlden förändras allt snabbare vilket ställer stora krav på att företaget eller organisationen snabbt kan anpassa sig efter marknaden. Många organisationer inför ett agilt arbetssätt vilket förändrar projektledarens roll och arbetet i hela organisationen. Med detta som utgångspunkt har vi studerat hur det agila arbetssättet påverkar tjänsteutveckling och framtidens projektledning

Syftet med seminariet är att ge dig som ledare kunskap, inspiration och reflektioner för framtidens projektledning och införande av agila arbetssätt. På seminariet kommer vi att belysa

  • Arbetssätt och styrning av produkt- och tjänsteutveckling i agila organisationer.
  • Skillnader mellan traditionell och agil projektledning
  • Projektledarens roll i den agila organisationen
  • Framtida kompetensbehov för att leda utvecklingsprojekt
  • Framgångsfaktorer för lyckade projekt och satsningar

Föreläser och faciliterar gör Mikael Augustsson och Markus Marklund, managementkonsulter på Pro&Pro.

Om du har frågor kontakta

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

 

Program

08.00 Introduktion
08.10 Föreläsning
08.45 Diskussion
08.55 Avslutning

Tid och plats

11:e september
08.00 – 09.00
Digitalt – Microsoft Teams
Anmälan senast 1:a sep

Anmälan

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Pin It on Pinterest