Industri

Industrin är inne i en ny era med högt innovationstryck för att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen innebär. Många industriföretag upplever utmaningar med att göra de nödvändiga förändringarna och ställa om sin produktion. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga på en global marknad krävs inte bara att fortsätta effektivisera produktionsprocesserna, utan också att vara bäst på kundanpassning och flexibilitet.

De starkaste trenderna som vi ser är ökande krav från kunder, kortare produktlivscykler, snabb teknisk utveckling & digitalisering, tuffare miljölagstiftning och fortsatt global prispress.

Möjligheterna att leverera ett ökat kundvärde genom tjänsteerbjudanden och genom att sälja helhetslösningar exploateras i allt högre takt och utgör ofta en stor potential att nå ökad omsättning och förbättrade marginaler.

Genom att kombinera innovation och ”best practice”, så skapar Pro&Pro värde för våra kunder. Pro&Pro är en samarbetspartner till industrin och arbetar för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga förändringar och samverkan.

Vi stödjer industri genom

Innovation

– Utveckling av innovationsförmåga
– Innovationsprocesser
– Innovativt ledarskap
– Dataanalys som grund för innovation

Ledning

– Process- & IT-projektledning
– Quality Task Force
– Change Management

Strategi och rådgivning

– Produktionsstrategi
– Sourcingstrategi
– Produktportföljanalys
– Prisstrategi

Utveckling av erbjudanden

– Uppkopplade smarta produkter (IoT)
– Uptime-erbjudanden
– Serviceerbjudanden

Verksamhetsutveckling

– Lean-transformation
– Industri 4.0-utvärdering
– Automation & samarbetande robotar
– Utveckling av processer & ledningssystem

Referenscase

En svensk industrikoncern stod inför att utveckla en produktstrategi. Vi genomförde en kartläggning och analys av kundbehov, marknadspotential, samt befintlig produktportfölj. Analysen resulterade i ett antal förslag på kompletterande erbjudanden, förbättringsmöjligheter, samt övergripande strategiska inriktningar för bolaget.

Välkommen att kontakta branschansvarig
Mikael Augustsson
073-600 43 78
Mikael.Augustsson@proandpro.se

Pin It on Pinterest