Framtidsnätverket

Här skapar vi en arena där du, tillsammans med likasinnade, erbjuds kunskap, stöd och modeller som hjälper dig att navigera i ditt beslutsfattande.

I våra dialoger med kunder och partners har vi märkt hur svårt det är, att på ett enkelt och smidigt sätt, hålla sig a jour med samtiden och framtiden. Detta samtidigt som det är en allt viktigare fråga för att kunna följa med, och fortsatt vara aktuell, för kunder, medarbetare och partners. Vi vill därför skapa en arena där människor kan mötas på ett enkelt, tillgängligt och förutsägbart sätt.

För vem?

Nätverket vänder sig till personer i ledande befattning som känner ett behov av att möta likasinnade för strategisk utveckling, ny kunskap och inspiration.

Vilka förkunskaper krävs?

Nätverket kräver inga speciella förkunskaper då varje nätverksträff inleds med ett kunskapspass. Ditt engagemang och aktiva deltagande kommer dock att ha stor betydelse för nätverkets relevans och aktualitet.

Syfte och mål

Syftet är att skapa en arena där vi på ett trevligt och enkelt sätt erbjuder kunskap, stöd och modeller som hjälper dig att navigera i ditt beslutsfattande. Målet är att du med hjälp av nätverket ska bli en tryggare ledare med mer verktyg i din verktygslåda.

Information

Längd: 4 tillfällen under ett år

Pris: 7 000 kr exklusive moms

Plats: Storgatan 22, Sundsvall

Nätverksledare:

Måns Fahlander

Tommy Ytterström

Uppstart

Start under första halvåret 2024

Anmäl till nätverket

Har du frågor eller vill veta mer?

Innehåll och upplägg

Vi vill skapa en arena, ett nätverk, där människor kan mötas på ett enkelt, tillgängligt och förutsägbart sätt. För att kunna erbjuda så hög kvalitet på nätverkandet kommer vi att begränsa storleken till 15 medlemmar. Nätverket kommer att träffas fyra gånger per år och varje träff kommer att ha ett tema som utforskas tillsammans med någon eller några av våra konsulter.

 • Varje träff inleds med en omvärldsspaning där aktuella ämnen tas upp och diskuteras.
 • Efter spaningen kommer en fördjupande föreläsning kring ett specifikt område. Vilka områden som vi tar upp kan styras av nätverket.
 • Föreläsningen följs av en gemensam workshop där föreläsningen bearbetas och fördjupas.
 • Vi avslutar med en summering för att sedan gå på en gemensam lunch.

Vi ser att nätverket kommer att ha stor påverkan på de ämnen som tas upp då vi tror att medlemmarnas  engagemang och intresse kommer att vara avgörande för nätverkets relevans och aktualitet. 

Längd och schema

 • Nätverket träffas fyra gånger per år.
 • Varje träff är 9.00-13.00 inklusive en gemensam lunch.
 • Datum för träffarna återkommer vi om

  Din investering

  Din investering för att vara med i nätverket är 7 000 kr exklusive moms

  Tommy Ytterström

  Managementkonsult

  Måns Fahlander

  Managementkonsult

  Övrig information

  Vårt team består av 15 konsulter med bred kunskap inom samtliga våra kärnområden. Pro&Pro startades 2013 och har lång erfarenhet av att hjälpa företag i deras strategiska arbete, skapa förutsättningar för tillväxt samt utveckla organisationen och dess medarbetare. Vår ambition och målsättning är att alltid, tillsammans med våra kunder, utveckla företag till sin fulla potential vilket innebär ett bättre företag för både kunder, ägare, anställda och samhället.

  Pin It on Pinterest