Tillväxterbjudande för innovations- och utvecklingsföretag

Vi hjälper dig som driver ett mindre företag att nå nya höjder i ditt företagande. Vårt tillväxterbjudande innebär både analys och rådgivning såväl som hjälp med att praktiskt ta fram processer och material som är nödvändiga för din, och ditt företags, fortsatta utveckling. Alla företag är olika och av erfarenhet vet vi att våra kunder ofta står inför unika utmaningar i sina tillväxtarbeten. Därför arbetar vi med att hitta, och lösa, era utmaningar i en personlig relation där vi tillsammans kan skapa långsiktig och hållbar tillväxt för just dig och ditt företag.

Samtal för tillväxt

Om du känner igen dig i de utmaningar vi beskriver nedan och vill utveckla ditt företag så tveka inte att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa dig och din affär att ta nästa steg.

Affärsutveckling

Insikten om vad som skapar kundtillfredsställelse och lönsamhet är en grundförutsättning för att kunna göra rätt affärsval och agera framgångsrikt på marknaden. Med utgångspunkt i en välgrundad förståelse för marknaden i fråga om kunder, aktörer, drivare och trender skapas förutsättningar för att utveckla goda lönsamma affärer. Vi hjälper dig med:

 • Affärsplan
 • Erbjudanden och paketeringar
 • Försäljning och kundbearbetning
 • Kundrelationer och kundnöjdhet
 • Lönsamhetskalkyler

Innovationsutveckling

Ett innovativt ledarskap är grunden för att lyckas med att skapa ett innovativt företag. Det finns mycket som pekar på att ledarskapet är den avgörande faktorn för att ett företag skall bli innovativt och framgångsrikt. I det innovativa ledarskapet uppmuntras nytänkande och att  arbetsmiljön är tillåtande. Vi arbetar med strukturerade metoder för att ta gå från ide till innovation. Vi hjälper dig med:

 • Införa ett innovativt ledarskap
 • Dataanalys som grund för innovation
 • Digitalisering av produkt och verksamhet
 • Produktutveckling

Analys och rådgivning

För att uppnå lönsam tillväxt är det viktigt att  analysera och hålla sig uppdaterad om marknadens utveckling och behov samt nya trender och tekniska framsteg. Inom området analys och rådgivning hjälper vi ditt företag med rådgivning till ledning och styrelse samt att skapa förutsättningar för att ni skall ha rätt information som grund för era strategiska affärs- och utvecklingsbeslut.  Vi hjälper dig med:

 • Omvärldsanalys
 • Kompetensförsörjning
 • Strategiworkshop
 • Rådgivning till styrelse och ledning

Kapitalanskaffning

För att kunna växa behöver företaget säkra nödvändigt kapital på kort och lång sikt. Vi hjälper dig med att stärka företagets kapital för att växa utifrån marknadspotentialen och affärsplanen.  Kapitalförstärkningen kan båda bestå av nya investerare som offentliga bidrag för fortsatt tillväxt. Vi hjälper dig med:

 • Investeraranalys
 • Investeringsunderlag
 • Pitchning
 • Innovationsprojekt

Struktur och arbetssätt

Innovations- och utvecklingsföretag möter ofta utmaningar under tillväxtfasen med att skapa effektiva och varaktiga strukturer och arbetssätt för en större och mer komplex verksamhet. Ett större företag har också krav från myndigheter och kunder på struktur och arbetssätt. Vi hjälper dig med:

 • Verksamhetsprocesser
 • Rutiner och arbetssätt
 • Affärsuppföljning
 • Befattningsbeskrivningar

Pin It on Pinterest