Analys

Vi drivs av att skapa förutsättningar för våra kunder att bli framgångsrika och för att skapa förutsättningar, både för regional och nationell tillväxt, vet vi att det är viktigt att hålla sig uppdaterad om marknadens utveckling, kunders behov, nya trender och tekniska framsteg. Djupa insikter i företagets marknad, omvärld och framtid är essentiellt för ett produktivt strategiarbete och kan ge ert företag ett försprång jämfört med era konkurrenter.


 

Pro&Pro – CAIR är vår egna metod för genomförandet av heltäckande analyser som ger unika insikter i marknad, omvärld och framtid. CAIR-analysen består av fyra delar:

  • Comprehend – Skapa förståelse för marknadens struktur och aktörer. Vilka behov har kunder och vilka konkurrenter finns i marknaden? Vilka trender syns i horisonten och vilka är redan här?
  • Analyze – Analysera fram unika insikter. Hur ser konkurrenssituationen ut i marknaden? Vilka områden finns för nya potentiella aktörer? Vilka affärsmodeller leder till lönsamhet?
  • Imagine – Bekanta sig med marknadens potentiella framtid. Vilka möjliga utfall kan komma från marknadens nuvarande konkurrensstruktur i samband med framtida trender?
  • Reflect – Reflektera över analysens innebörd för företaget. Vilka strategiska förändringsområden är relevanta för att vara konkurrenskraftig i marknaden, omvärlden och framtiden?

Kundcase Roxtec

Samarbete med Roxtex i såväl strategiska och taktiska produktledningsfrågor med uppdrag att stärka produktledningens förutsättningar för att ytterligare utveckla en redan framgångsrik affär till nästa nivå. Samarbetet utgick från vår utvecklade metodik för strategiutformning och implementation.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest