Event

av Pro&Pro

22 nov

År 2022

Nyfiken?

Kontakta oss här->

Pro&Pro Insight – Datadriven analys och 5G

Pro&Pro Insight – Affärs- och verksamhetsnytta med datadriven analys och 5G

Årets tredje Pro&Pro Insight den 27 november fokuserade beskriva de affärs- och verksamhetsnyttor som kan åstadkommas med datadriven analys samt ge en inblick vilka ytterligare fördelar 5G ger. Det digitala seminariet genomfördes tillsammans med Engbergs Transportsystem och Telia Company och med ett 25-tal deltagare såväl företag som offentliga organisationer.

Andreas Carlsson, Försäljningschef & utvecklingsansvarig managerade nätverkstjänster på Telia Sverige, inledde med att presentera vilka fördelar 5G ger. Andreas betonade möjligheten till dedikerade nät samt realtidsegenskaper, ökad överföringshastighet både i uppström och nedström, energieffektivitet samt möjligheter till QoS. Detta gör att 5G kan användas till realtidskrävande tillämpningar. Andreas avslutade med att berätta om ett antal spännande och verkliga case med tillämpningar som självkörande fordon, fjärrstyrning av fordon, avancerade logistiklösningar, verksamhetsstyrningar och smarta sensorer för avancerade mätningar.

Thomas Johansson, VD & Servicechef Engbergs Transportsystem AB, berättade om Engbergs logistikverksamhet vid SCAs massafabrik Östrand. Hela maskinparken är idag uppkopplad, flera simkort i varje maskin och det ger möjligheter till data som t ex bränsleförbrukning per producerat ton, lossningstakt, ton per timme och sträcka, ton per kilometer. Genom att samla in och analysera data finns möjligheter att optimera och effektivisera verksamheten. Framåt ser Thomas behov av att mäta och analysera korta repetitiva sekvenser i körmönster. Som Thomas beskrev det ” Moderna bilar har förarstöd vid fickparkering. Framtidens yrkesfordon kommer att erbjuda förare liknande hjälpmedel i det dagliga arbetet.”

Tommy Ytterström, Pro&Pro, berättade om det case som Pro&Pro och Engbergs har genomfört. Caset fokuserar på att mäta och analysera lossning av virkestravar på timmerbilar. Genom en kort och fokuserad arbetsinsats och med hjälp av dataanalys kunde förslag med tydlig kostnadsbesparing tas fram. Tommy betonade att caset visade att dataanalys inte kräver stora resurser och är möjligt också att användas av mindre och medelstora företag för att hitta affärs- och verksamhetsnytta.

Slutligen berättade Tommy att för Pro&Pro innebär användning av dataanalys en möjlighet att tydligt och snabbt kunna hjälpa företag och organisationer att hitta business case för förändringar i affär och verksamhet och kunna rådgiva företag ta rätt beslut för affärs- och verksamhetsutveckling. Pro&Pro har också genom sin gedigna erfarenhet från telekom och redan kundcase med 5G möjlighet att även stödja företag och organisationer i sina tankar kring nyttjande av 5G i sin verksamhet.

Seminariet avslutades med dialog och frågor samt med följande summering:

 • Mycket går att göra nu, 5G ger fler möjligheter!
 • Affärs- och verksamhetsutveckling med dataanalys:
  • Mindre av traditionella förstudier and utredningar
  • Starta där du har eller kan samla data
  • Möjliggör små steg
  • Snabbt till resultat
  • Går att göra med små investeringar
  • Möjlighet att iterera fram
  • Ger agilt angreppssätt
  • Med rätt analyskompetens enkelt
  • Ger tydliga beslutsunderlag
  • Möjligt för små och medelstora företag

Vi tackar alla deltagare på seminariet för ert bidrag och intresse samt ett speciellt tack till Andreas från Telia Company och Thomas från Engbergs Transportsystem AB för samarbetet och inspirerande föredrag.

Fler tidigare event

Pin It on Pinterest