Välkommen internship studenter
Jun 14 2020

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Vi har nöjet att presentera och välkomna de studenter som valts ut till Internship vid Pro&Pro 2020 för uppdraget att utveckla en hållbar färd för morgondagens fordon inom industrin. Uppdraget genomförs i samarbete med Telia.

Julia Larsson, till vänster på bilden, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi åk 4, inriktningar Industriell statistik och Risk Management, samt är nyexaminerad civilekonom,
Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:
Denna sommar ser jag fram emot att fortsätta utvecklas, tillämpa teori tillsammans med en växande erfarenhet, individuellt och i team med andra, samt skapa nya strategiska affärslösningar. Jag vill göra det svåra begripligt och det komplexa genomförbart och därigenom överträffa kunders- och uppdragsgivares förväntningar.

När jag var liten ville jag bli:
När jag var liten drömde jag om att bli doktor, entreprenör, raketforskare eller äventyrare.

Det här gör jag när jag inte pluggar:
I och med att jag läser två program och arbetar på Nordea, så har jag inte mycket fritid. När tid ges åker jag gärna ut till skärgården eller ut för fjället, jag gillar även att resa. Andra intressen som jag har är aktiemarknaden och litteratur kring personlig utveckling.

Tre ord som beskriver mig:
Resultatinriktad, positiv och strategisk

Maja Vestin, till höger på bilden, studerar till civilingenjör Industriell ekonomi, inriktning Logistik och optimering, vid Umeå universitet.
Detta ser jag fram mot med sommarens internship vid Pro&Pro:Det jag ser fram emot är att kunna tillämpa de teorier och den kunskap jag har fått med mig från mina studier, samt att få en inblick i arbetslivet. Att Pro&Pro även kommer bidra till min fortsatta utveckling är jag helt övertygad om. En intressant, spännande och mycket givande sommar har jag att se fram emot, vilket jag är tacksam över!

När jag var liten ville jag bli:
Jag ville bli allt mellan kassör och doktor. De var nya planer varje vecka!

Det här gör jag när jag inte pluggar:
Under den lilla fritid man har som engagerad student uppskattar jag att vara ute i naturen och röra på mig.

Tre ord som beskriver mig:
Driven, målinriktad och strategisk

Uppdrag – utveckla en hållbar färd för morgondagens fordon inom industrin

Industrin verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och har behov av att kontinuerligt effektivisera verksamheten. Effektiva logistikflöden är centrala för att kunna minska energiåtgång, miljöbelastning och reducera kostnaderna och därmed stärka konkurrenskraften. Nya möjligheter ges bl. a. genom nästa generations mobila nät, 5G, sensorteknik, insamling av data och AI tillämpningar.

För Telia som operatör är 5G en stor möjlighet i industritillämningar. Det är av stort intresse att visa på tillämpningar som ger affärs- och verksamhetsnytta. För Pro&Pro är det av vikt att kunna ta en position som rådgivare och vägvisare av vad 5G, AI och big data kan åstadkomma och ta en roll som guide till industri parter i att skapa vertikala lösningar för affärs- och verksamhetsnytta.

Uppdraget är indelat i tre områden:

  • Via teknologier som exempelvis machine learning & AI, utveckla och komma med smarta lösningar för analys av olika parametrar (närmaste väg, minsta effektförbrukning, etc) av ett fordons rörelsemönster.
  • Kvalificerad omvärldsanalys inom industrifordon och smarta lösningar för mervärden, t ex vart står forskningen samt vilka initiativ i industrin som finns och vilka drivkrafter (nyttor) som de företag som tittar på området hoppas att uppnå.
  • En kvalificerad analys och guide för vilken roll Pro&Pro som managementkonsultföretag kan ta i utveckling av vertikala lösningar (5G, IoT, AI, verksamhetssystem, affär/verksamhet) för industrin.

Om Pro&Pro internship

Pro&Pro erbjuder kvalificerade internship till ambitiösa studenter med syfte att öka studentens näringslivserfarenhet, kompetens och att attrahera potentiella framtida medarbetare på Pro&Pro. Vi guidar med kvalificerad coachning, tankar och metodik för uppgiften. Som internship student ges möjlighet till utvecklingssamtal samt vara en del av teamet på Pro&Pro både i vardagen och i spännande aktiviteter. Målsättningen är att studenten ska lära känna oss som personer och företag samt våra framtida ambitioner och våra projekt.

Value-creating AI

Utbildning

In this course, you gain knowledge of how to use AI in a structured and methodical way to create value in your business.

Project manager of the future

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Remote leadership

Utbildning

This course takes its point of departure in how to succeed with your leadership when employees are working remotely in order to deliver excellent results.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest