VD summerar och blickar framåt
Jan 22 2019

2018 – ett stort steg framåt tillsammans med våra kunder

2013 startade vi Pro&Pro med ambitionen är att skapa ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition. Detta i kombination med värderingar som stödjer en bra balans mellan arbete, fritid och familj.

2018 blev ett år där Pro&Pro lyckades ta ett stort steg framåt mot ambitionen för företaget. Året gav en fortsatt tillväxt och vi fick möjligheten att hjälpa nya kunder i nya branscher som bank och försäkring, energi, industri och telekom men också i området internationella etableringar och regional tillväxt.

Utveckling till ett managementkonsultföretag som täcker helheten

Vi gläds också åt att kunna bidra med erbjudanden och uppdrag för en bredd i kundbehov vilket ger oss utveckling mot ett managementkonsultföretag med erbjudanden som täcker kundens helhetsbehov inom management. Några axplock på uppdrag för 2018 är följande:
• Framtidsanalyser
• Strategisk analys och rådgivning för tillväxt
• Rådgivning till styrelse och ledning för tech start ups och mindre företag som söker tillväxt
• Utbildning i projektledning för projektledare, styrgrupp och sponsorer
• Kundbehovsanalys för utveckling av digitala tjänster inom IoT
• Marknadsanalyser
• Erbjudandeutveckling och paketering av tjänster
• Affärsutveckling och product management för utveckling av digital tjänst i samspel med industriprodukt
• Innovationsledning för utveckling av företag, organisation, affär och tjänster
• Projekt- och programledning för större satsningar, både i affärer, verksamhet och digitala tjänster
• Utveckling av partnerskap och samverkan mellan olika aktörer
• Projektutvärderingar
• Kompetensanalys och strategi vid digital transformation
• Ledarskaps- och medarbetarutveckling, både som interimchef och utvecklingsprogram

Bredden i våra erbjudanden och kompetens ger också möjligheter för medarbetare att utvecklas och få nya ambitioner. Under 2018 rekryterades fyra personer med olika bakgrund, ålder, kunskap, erfarenhet och personligheter, vilket ger stora möjligheter att stödja kunders utmaningar och genomföra uppdragen på hög nivå.

Nya spännande lanseringar som stärker våra kunders konkurrenskraft

Vi har några nya spännande koncept på gång inom analys, strategi och ledarskap som kommer lanseras under 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Genom vår kompetens att utveckla nya affärer och verksamhet i samspel mellan omvärld, kundbehov, ledarskap och medarbetarskap samt teknisk utveckling ser vi AI, 5G och andra teknikskiften som viktiga områden och det berör alla vår branschområden och kompetensområden. Nu när vi också börjar ha en plattform att stå på regionalt har vi under 2019 en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer också under 2019 att börja se över förutsättningar för eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Stärkt marknadsföring ger ökad kännedom

För vår och våra kunders utveckling är självklart marknadsföring och försäljning betydelsefullt. Under 2018 har vi utvecklat vår digitala närvaro genom fler bloggar och insikter samt lanserat och genomfört vårt nya koncept med Insights. Insights är frukostseminarium som ger inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På Insight seminarium presenterar vi våra framtidanalyser med fokus på trender och scenarion. Tillsammans med Pro&Pro dagen har vi ett starkt seminariekoncept med ett event per kvartal. Att vara föredragare på konferenser är också av viktigt för kännedom men också en stor möjlighet till personlig utveckling. Här har vi under 2018 varit aktiva och har höga ambitioner för 2019. Vi genomför partnerskap och marknadsaktiviteter som stödjer vårt löfte Makes People and Business Successful. Här kan nämnas StyrelseAkademien Västernorrland och samarbetet med Skvaderns Gymnasieskola med stipendium och innovationsworkshop som exempel. Ökad kännedom på marknaden har under året bidragit till många nya samarbeten och en möjlighet att arbeta med kunder som vi tidigare inte arbetat med.

Satsning på studenter med ambitioner genom mentorskap, internship och traineeprogram

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, har tagit examen. Vi fortsätter nu under 2019 med vår andra omgång med Emil som trainee. Vi har också ambitionen att genomföra ett traineeprogram 2019 – 2010. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Under 2018 lanserade vi också ett mentorskapserbjudande till studenter och där har vi nu relation med ett antal unga framtidsmotorer som vi får vara en del av i deras utveckling. Genom erbjudanden som mentorskap, internship och traineeprogram upplever vi att vi har ett värdefullt koncept för studenters utveckling och attraktion till oss – ”Makes People and Business Successful”.

Fortsätta utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt, Vi vill ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Under 2019 har vi ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer, både erfarna och nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot 2019 med fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, CEO

Value-creating AI

Utbildning

In this course, you gain knowledge of how to use AI in a structured and methodical way to create value in your business.

Project manager of the future

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Remote leadership

Utbildning

This course takes its point of departure in how to succeed with your leadership when employees are working remotely in order to deliver excellent results.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest