Pro&Pro på Good Tech Conference
Oct 4 2018

Innovation och kreativitet genom systematik

Tommy Ytterström från Pro&Pro föreläser den 18 oktober på industrispåret som i år har temat innovation. Föreläsningen Innovation och kreativitet genom systematik kombinerar teori och praktik från ett arbetsliv präglat av att entusiasmera och engagera människor för att förnya och utveckla högpresterande affärs- och utvecklingsverksamheter i kombination med individens utveckling och trivsel.

När? 18/10 kl. 10.00
Var?
Quality Hotell, Esplananden 29, Sundsvall
Lär mer och anmäl dig till konferensen

På föreläsningen får du inspiration, kunskap och praktiska tips hur du som ledare på ett strukturerat sätt skapar en kreativ och innovativ miljö som leder till framgång både för verksamhet och individ.

Tydlig vision och målbild för framgång

Alla företag och organisationer ser innovation och kreativitet som avgörande för att bli framgångsrika. Vad är det som gör att en del lyckas och andra inte? Uthållig framgång tar avstamp från en tydlig vision och mental bild som svarar på frågorna: Varför finns vi som företag och organisation? Varför vi ska gå till jobbet och inte bara skapa något utan verkligen skapa ett kundvärde.

Systematik stärker handlingskraften

Vinnarskap genom kreativitet och innovation handlar om, tvärtom som många tror, att ha en genomarbetad systematik kopplad till en vision med kundorienterat synsätt. Med systematik ges det tid och möjlighet att kunna fokusera på att skapa det extra genom kreativitet. Detta handlar om att bädda och jobba för framgång och skapa en verksamhet som snurrar effektivt och ger handlingskraft.

Value-creating AI

Utbildning

In this course, you gain knowledge of how to use AI in a structured and methodical way to create value in your business.

Project manager of the future

Utbildning

Utbildningen är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI i kombination.

Remote leadership

Utbildning

This course takes its point of departure in how to succeed with your leadership when employees are working remotely in order to deliver excellent results.

Aktuella nyheter

Pin It on Pinterest