Välkommen till frukostseminariet Pro&Pro Insight

Tema: Employer Branding

Strategier för att bli mer framgångsrik i att attrahera och behålla rätt kompetens

Pro&Pro Insight är seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På Insight seminarium presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser med fokus på trender och scenarion.

Vi hälsar dig varmt välkommen till årets första Pro&Pro Insight som ägnas åt Employer Branding. Ett område som handlar om att veta vad du vill signalera gentemot potentiella medarbetare och att låta de befintliga medarbetarna vara stolta bärare av varumärket. Det handlar också om att hålla sig uppdaterad om olika generationers arbetslivsvärderingar.

Utifrån vår omvärldsanalys av kompetensläget i Sundsvall som case presenterar vi i denna föreläsning en rad viktiga faktorer som påverkar ditt arbetsgivarvarumärke. Syftet med seminariet är att ge dig som ledare eller chef strategier för att bli mer framgångsrik i att attrahera och behålla rätt kompetens.

Genom deltagande på seminariet får du:

  • Omvärldsanalys kring kompetensläget i Sundsvall som case
  • Förutsättningar för att attrahera och behålla rätt kompetens
  • Strategier för att attrahera och behålla rätt kompetens
  • Specifika insikter och strategier för olika branscher och företagsstorlekar
  • Faktorer och parametrar som styr området in i framtiden
  • Utvärdering av ert employer brand
  • Ta del av modeller för framtidsanalyser

Föreläser gör Linn Madsen, managementkonsult och ansvarig för Employer Branding inom Pro&Pro samt Emil Lindgren, junior managementkonsult Pro&Pro.

 

Om du har frågor kontakta
Tommy Ytterström, VD Pro&Pro
070 – 67 37 200
tommy.ytterstrom@proandpro.se

Linn Madsen, ansvarig Employer Branding
070 – 663 5571
linn.madsen@proandpro.se

Program

08.00 Frukost
08.15 Föreläsning
09.15 Avslutning

Tid och plats

Fredag den 22 februari
Frukost från 08.00
Pro&Pro
Storgatan 29, Sundsvall

Anmälan senast 15 februari

Eventet är nu fullt!

Tack för visat intresse och delta gärna på något av våra kommande event.

Om du har frågor kontakta Tommy Ytterström

Pin It on Pinterest