Emil Lindgren, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Emil har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och arbete kring resurseffektivitet i kombination med affärsutveckling och produktion. Hans styrka är ett positivt, lugnt och uthålligt angreppssätt och drivkraften är att skapa hållbar utveckling.

Bakgrund
Emil Lindgren är civilingenjör från Linköpings Universitet, Industriell ekonomi med teknisk inriktning energi och ekonomisk profil Industriell marknadsföring.

Kännetecken
Med alltid ett leende nära till hands bidrar Emil en kreativ, varm, stabil och positiv miljö som ger förutsättningar för att fokuserat och uthålligt skapa resultat och nytta.

Kontaktuppgifter
Emil Lindgren
070 – 640 33 34
emil.lindgren@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest