Årets Ledare 2024 i Medelpad

Prisvärdar: Pro&Pro och Juniorhandelskammaren Sundsvall

Priset delas ut till en ledare inom privat eller offentlig sektor, som genom att visa tillit, arbeta systematiskt och tänka hållbart, skapat mycket goda och uthålliga resultat och som genom sitt passionerade ledarskap är en förebild för oss alla. Priset Årets Ledare delas ut på Sundsvall Business Awards den 19 september 2024. 

Kriterier:

  • Passion: Årets ledare är medveten om den förmån det innebär att vara ledare, älskar ledarskapet och får energi av att, tillsammans med andra, skapa framgång för gruppen, organisationen och sig själv 
  • Tillit: Genom ett tillitsfullt ledarskap, tryggt förankrat i sunda värderingar, skapar årets ledare en miljö för engagemang och motivation 
  • Systematik: Genom att bygga på systematik, strategiskt som operativt, har årets ledare visat uthållig framgång genom både med- och motgång 
  • Hållbara resultat: Genom att ha systemperspektiv och förstå det sammanhang inom vilket man verkar åstadkomma social, ekologisk och verksamhetsmässig hållbarhet 
  • Årets ledare ska ha mycket goda referenser från kollegor och underställda 
  • Årets ledare ska ha arbetsställe och placeringsort i Medelpad i sin anställning

Jury:

  • Sanna Alvebjörk, Juniorhandelskammaren
  • Maria Rumm, Juniorhandelskammaren
  • Måns Fahlander, Managementkonsult Pro&Pro
  • Tommy Ytterström, VD Pro&Pro

Urvalsprocess:

Nominering är helt öppen och pågår mellan 13 mars och 30 april 2024. Utifrån nominering och frågeformulär väljer juryn ut ett antal kandidater för intervju. Från dessa kandidater väljs tre nominerade ut som offentliggörs 16 augusti. Efter samtal med referenser korar juryn en vinnare som annonseras på Sundsvall Business Awards den 19 september. 

När vi fått in din nominering så kommer vi ta kontakt med den nominerade för några kompletterade frågor. Du som nominerar är helt anonym. 

Nomineringsformulär

Personuppgifter

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter

Om prisvärdarna

Pro&Pro är ett managementkonsultföretag som arbetar strategiskt och taktiskt för att lyfta affär, verksamhet och medarbetare till nästa nivå. En innovativ helhetspartner som brinner för att lösa framtidens komplexa utmaningar. Våra fokusområden är strategi, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och ledarskap.

Juniorhandelskammaren Sundsvall är en ideell förening med verksamhetsidén att erbjuda utvecklingsmöjligheter som stärker unga människor att skapa en positiv förändring. Föreningen består av 25 medlemmar som delar ett gemensamt intresse för ledarskap, entreprenörskap, personlig utveckling och samhällsengagemang. Juniorhandelskammaren Sundsvall står som arrangör för Sundsvall Business Awards.

Pin It on Pinterest