Tommy Ytterström, VD och Managementkonsult

Karaktärsdrag Tommy Y (1024x678)
Tommy är en engagerad, kreativ och nytänkande person som ser möjligheter i alla situationer. Han har en förmåga att entusiasmera och engagera människor i förändringsprocesser och har ett genuint intresse för medarbetarnas utveckling. Han har lätt för att skapa en helhet, bygga meningsfulla sammanhang och har en tydlig vision för framtiden.

Bakgrund

Efter sina studier till Civilingenjör inom Teknisk fysik och elektroteknik i Linköping inledde Tommy sin professionella bana med att utveckla industrisystem inom skogsindustrin för kvalitetsuppföljning och styrning. Därefter gick han över till telekombranschen och där var en av första uppgifterna att verka som teknisk projektledare och designansvarig för utveckling av mobila företagslösningar. Sedan har Tommy under 8 års tid jobbat som chef för grupper och avdelningar inom produktutveckling av mobila tjänster. Under 10 år har Tommy jobbat som affärschef för mobil produktledning och affärsledning, där fokus har varit att utveckla nya affärer för långsiktig lönsamhet. I samband med steget till affärsledning genomgick Tommy Civilingenjörsprogrammet med fokus på affärsutveckling vid Handelshögskolan. Tommy har också arbetat med att utveckla modeller för kundorienterad affärsutveckling på strategisk och taktisk nivå, projekt-. och utvecklingsmodeller, leda styrgrupper, samt verka som certifierad utbildare på ledarprogram. En mycket stor del av arbetet har ägnats till utmanande förändringsarbete och ledningsutveckling. Som konsult och rådgivare fokuserar Tommy på strategiska uppdrag, affärsutveckling, ledarskapsutveckling, föreläsningar och workshopledning. Tommy har också lång erfarenhet som mentor till såväl seniora personer som yngre talanger.

Kännetecken
Tommy utmärker sig som en ledare med visionär och motiverande ledarstil med fokus att förnya och utveckla högpresterande affärs- och utvecklingsverksamheter i kombination med individens utveckling och trivsel. Hans synsätt är att förändring och utveckling drivs utifrån kundnyfikenhet, varumärke och vision och genom att skapa helhet, bygga meningsfulla sammanhang med en tydlig bild för framtiden. Tommy har höga ambitioner, har mycket stort fokus på resultat och dras till stora och komplexa utmaningar. I rollen som föredragshållare och workshop ledare utmärker han sig genom passion, engagemang, men också resultatfokus samt skapa relation och delaktighet hos deltagare.

Kontaktuppgifter
Tommy Ytterström
070-67 37 200
Tommy.Ytterstrom@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest