Markus Marklund, Managementkonsult

Karaktärsdrag
Markus är den ambitiösa genomföraren som stimuleras av att strukturera upp och lösa komplexa uppgifter. Han har ett lösningsorienterat förhållningssätt och skapar en positiv stämning i arbetsgrupper där alla bidrar till den gemensamma målbilden. Med sitt lugn, engagemang och goda kommunikativa förmåga bidrar han till att skapa samstämmighet mellan människor.

Bakgrund
Efter sina studier till Civilingenjör inom Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet gjorde han examensarbete inom produktionslogistik vid kullagertillverkning på SKF i South Caroline, USA. Därefter inledde han sin yrkesmässiga bana inom telekom branschen inom produkt och affärsutvecklingsområdena. Uppgifterna innefattade bland annat projektledning och programledning för större mobila utvecklingsprojekt och satsningar. Under tio år har Markus arbetat som chef för produktutvecklingsverksamhet på både nationell och internationell nivå. Sedan två år har Markus arbetat som konsult med uppdrag inom strategi, affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Den goda kommunikativa förmågan och intresset att dela med sig och utbyta erfarenheter med andra har bland annat medfört att Markus har föreläst på seminarium och konferenser såsom Sundsvall42.

Kännetecken
Markus har utmärkt sig som en inspirerande ledare med fokus på verksamhet, grupp och individ. Han skapar tydliga visioner för verksamheten där alla bidrar utifrån sina kunskaper, erfarenheter och förutsättningar till ett bra resultat.

Kontaktuppgifter
Markus Marklund
070-55 15 730
Markus.Marklund@proandpro.se

Nya utmaningar?

Om du delar vår ambition och våra värderingar  och är intresserad av att ta dig an nya utmaningar så kontakta oss gärna för att förutsättningslöst samtal.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest