Styrelsemorgon hos Pro&Pro

Styrelsemorgon hos Pro&Pro

Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens styrelsemorgon den 14 mars

Rätt ledarskap i styrelse och ledning för framgångsrikt företagande

Den 14 mars är Pro&Pro värd för StyrelseAkademiens styrelsemorgon och temat är Ledarskap i styrelse och ledning för framgångsrikt företagande. Olof Nyberg StyrelseAkademien tillsammans med Måns Fahlander och Tommy Ytterström Pro&Pro. kommer att samtala och inspirera kring positiva verktyg för rätt ledarskap i styrelse och ledning.  Varje företag har sina specifika utmaningar och befinner sig i sin utvecklingsfas och marknadssituation samt har sin storlek och ägarförhållanden. Detta kräver att ägare tänker i termer av rätt ledarskap i styrelse och ledning relaterat till företagets situation. Under morgonen kommer vi att belysa perspektiv som generellt vs mer specialiserat ledarskap, strategiskt vs operativt, affärs- vs ”people”- orienterat samt visionärt vs uppföljning. Många företag ser behov av ett mer innovativt ledarskap, hur ska jag som ägare tänka där för att åstadkomma det?  Hur ska jag tänka kring sammansättning av styrelsen respektive ledningsgruppen och relationen mellan dem?

Varmt välkommen på morgonen den 14 mars till oss på Pro&Pro, Storgatan 29

Tid: Vi öppnar dörrarna kl. 07:30. Presentation och samtal startar 08:00 och avslutas 09:00.

Anmäl dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro partner med StyrelseAkademien

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen StyrelseAkademien Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är dt naturligt för Pro&Pro att vara partner med StyrelseAkademien och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

VD summerar och blickar framåt

VD summerar och blickar framåt

2018 – ett stort steg framåt tillsammans med våra kunder

2013 startade vi Pro&Pro med ambitionen är att skapa ett utmanaralternativ till ”de stora” konsultföretagen från storstäderna men också ett intressant managementkonsultföretag för människor med stor potential och ambition. Detta i kombination med värderingar som stödjer en bra balans mellan arbete, fritid och familj.

2018 blev ett år där Pro&Pro lyckades ta ett stort steg framåt mot ambitionen för företaget. Året gav en fortsatt tillväxt och vi fick möjligheten att hjälpa nya kunder i nya branscher som bank och försäkring, energi, industri och telekom men också i området internationella etableringar och regional tillväxt.

Utveckling till ett managementkonsultföretag som täcker helheten

Vi gläds också åt att kunna bidra med erbjudanden och uppdrag för en bredd i kundbehov vilket ger oss utveckling mot ett managementkonsultföretag med erbjudanden som täcker kundens helhetsbehov inom management. Några axplock på uppdrag för 2018 är följande:
• Framtidsanalyser
• Strategisk analys och rådgivning för tillväxt
• Rådgivning till styrelse och ledning för tech start ups och mindre företag som söker tillväxt
• Utbildning i projektledning för projektledare, styrgrupp och sponsorer
• Kundbehovsanalys för utveckling av digitala tjänster inom IoT
• Marknadsanalyser
• Erbjudandeutveckling och paketering av tjänster
• Affärsutveckling och product management för utveckling av digital tjänst i samspel med industriprodukt
• Innovationsledning för utveckling av företag, organisation, affär och tjänster
• Projekt- och programledning för större satsningar, både i affärer, verksamhet och digitala tjänster
• Utveckling av partnerskap och samverkan mellan olika aktörer
• Projektutvärderingar
• Kompetensanalys och strategi vid digital transformation
• Ledarskaps- och medarbetarutveckling, både som interimchef och utvecklingsprogram

Bredden i våra erbjudanden och kompetens ger också möjligheter för medarbetare att utvecklas och få nya ambitioner. Under 2018 rekryterades fyra personer med olika bakgrund, ålder, kunskap, erfarenhet och personligheter, vilket ger stora möjligheter att stödja kunders utmaningar och genomföra uppdragen på hög nivå.

Nya spännande lanseringar som stärker våra kunders konkurrenskraft

Vi har några nya spännande koncept på gång inom analys, strategi och ledarskap som kommer lanseras under 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Genom vår kompetens att utveckla nya affärer och verksamhet i samspel mellan omvärld, kundbehov, ledarskap och medarbetarskap samt teknisk utveckling ser vi AI, 5G och andra teknikskiften som viktiga områden och det berör alla vår branschområden och kompetensområden. Nu när vi också börjar ha en plattform att stå på regionalt har vi under 2019 en större ambition att börja samarbete med kunder utanför vår hemma-region. Vi kommer också under 2019 att börja se över förutsättningar för eventuell etablering på någon annan ort i Sverige.

Stärkt marknadsföring ger ökad kännedom

För vår och våra kunders utveckling är självklart marknadsföring och försäljning betydelsefullt. Under 2018 har vi utvecklat vår digitala närvaro genom fler bloggar och insikter samt lanserat och genomfört vårt nya koncept med Insights. Insights är frukostseminarium som ger inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för områden i förändring. På Insight seminarium presenterar vi våra framtidanalyser med fokus på trender och scenarion. Tillsammans med Pro&Pro dagen har vi ett starkt seminariekoncept med ett event per kvartal. Att vara föredragare på konferenser är också av viktigt för kännedom men också en stor möjlighet till personlig utveckling. Här har vi under 2018 varit aktiva och har höga ambitioner för 2019. Vi genomför partnerskap och marknadsaktiviteter som stödjer vårt löfte Makes People and Business Successful. Här kan nämnas StyrelseAkademien Västernorrland och samarbetet med Skvaderns Gymnasieskola med stipendium och innovationsworkshop som exempel. Ökad kännedom på marknaden har under året bidragit till många nya samarbeten och en möjlighet att arbeta med kunder som vi tidigare inte arbetat med.

Satsning på studenter med ambitioner genom mentorskap, internship och traineeprogram

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, har tagit examen. Vi fortsätter nu under 2019 med vår andra omgång med Emil som trainee. Vi har också ambitionen att genomföra ett traineeprogram 2019 – 2010. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Under 2018 lanserade vi också ett mentorskapserbjudande till studenter och där har vi nu relation med ett antal unga framtidsmotorer som vi får vara en del av i deras utveckling. Genom erbjudanden som mentorskap, internship och traineeprogram upplever vi att vi har ett värdefullt koncept för studenters utveckling och attraktion till oss – ”Makes People and Business Successful”.

Fortsätta utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Pro&Pro är ett värderingsdrivet företag. Vi tror på att ta tillvara varje individs kapacitet att vilja utvecklas och bidra till helheten. Nyfikenhet, positivitet, ambition och ödmjukhet är våra kärnvärden som ska bidra till att vi uppnår vår vision och ambition. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och framgångsfaktor. Vår ambition är att en anställning på Pro&Pro ska vara en upplevelse med stora utvecklingsmöjligheter både personligt och yrkesmässigt, Vi vill ge yrkesmässiga utmaningar i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid. Under 2019 har vi ambitionen att fortsätta vår tillväxt med nya personer, både erfarna och nyexaminerade som vi erbjuder vårt 12 månaders traineeprogram.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot 2019 med fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Traineebloggen – Min resa som trainee

Traineebloggen – Min resa som trainee

Dags att presentera den senaste upplagan av traineebloggen där jag, Emil Lindgren, kommer att beskriva och reflektera över min tid på Pro&Pro som Junior Managementkonsult och deltagare i Pro&Pros traineeprogram.

Problemlösande civilingenjör vänder hem
Jag heter Emil Lindgren och är 28 år gammal, född och uppvuxen i Sundsvall. Jag har precis flyttat tillbaka till Sundsvall efter fem års studier i Linköping där jag har studerat till civilingenjör inom industriell ekonomi. Under hela min studietidhar jag varit nyfiken på att arbeta som managementkonsult. Inom utbildningen till civilingenjör övas du nämligen i problemlösning och att jobba som managementkonsult har alltid setts som ett naturligt nästa steg efter utbildningen. Mina förväntningar på traineeprogrammet och rollen som managementkonsult är att det skall vara varierande, utmanande och utvecklande.

Sundsvall ger balans mellan fritid och jobb
Hur hamnar då en gammal mittfältare i Kubikenborgs IF först i Linköping och sedan tillbaka till Sundsvall, kanske ni undrar? Under min studietid har jag träffat min sambo som också var student i Linköping. Tillsammans letade vi efter en stad där vi båda hade bra arbetsmöjligheter, bra möjligheter till boende och bra möjligheter till en aktiv fritid. Vi fastnade för Sundsvall då vi båda hittade bra jobb, ett bra boende och fina möjligheter till en aktiv fritid.

Pro&Pro – liten firma med höga ambitioner
Att hitta Pro&Pro, ett företag som jag trodde främst fanns i storstadsområdena känns som en riktig fullträff och jag har höga förväntningar på traineeprogrammet och min personliga utveckling i rollen som konsult. Att dessutom kunna kombinera detta med friluftsliv och skidåkning är toppen! Pro&Pro erbjuder tjänster inom områdena Strategi, Affärsutveckling, Ledarskap och Verksamhetsutveckling. För studenter som är i slutet av sin utbildning finns det möjlighet till Internship, Examensarbete eller Traineeprogram. Pro&Pro är alltså en liten firma men med stark kompetens och höga ambitioner – spännande!

Skarpa uppdrag varvat med teoretiska lektioner
Första tiden på Pro&Pro har präglats av en positiv atmosfär och en trevlig arbetsmiljö, att jobba i ett mindre företag är trevligt då man snabbt lär känna sina kollegor. Tiden har varit lärorik då lektioner har varvats med skarpa uppdrag och man får snabbt eget ansvar, men alltid med stöd av en äldre kollega. Första tiden har bestått av uppstart i ett scenarioanalysarbete inom Employer Branding – som kommer att presenteras på ett Insight frukostseminarium i slutet av februari – lektioner i affärsmässighet och presentationsteknik. Dessutom har mitt första projekt mot kund startat, där jag ska vara involverad i ett strategiskt projekt för Mittuniversitetet.

Stay tuned – Fortsättning följer!

Sök traineeprogram 2019

Sök traineeprogram 2019

Sök vårt Traineeprogram för 2019 – förverkliga dina drömmar

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär och förverkliga dina drömmar? Vi söker dig som är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult med fokus på digitalisering och hållbarhet inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling.

Under 12 månader utvecklas du till managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling.

Vem är du som vi söker?

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2019 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi. Vid urvalet bedömer vi studieresultat, konsultegenskaper och ditt samhällsengagemang i stort.

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.
Steg fyra: Erbjudande

Tillträde

Traineeprogrammet startar september 2019, Anställning kan i förekommande fall starta tidigare.
Läs mer om vårt traineeprogram

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på betyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Sista ansökningsdag är 2019-02-22.
Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Vi välkomnar Joacim

Vi välkomnar Joacim

Vi har nöjet att välkomna Joacim Marklund till oss på Pro&Pro. Joacim börjar som konsult och rådgivare den 7 januari och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning. Det är mycket roligt att Joacim, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Joacim bor med sin familj i Sundsvall och uppskattar att kunna komma ut på en träningsrunda på cykeln eller ta ett träningspass i simhallen. Han är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet med inriktning på Industriell Ekonomi och kommer närmast från en tjänst som Global Business Performance Manager på Sandvik. Detta innebar att vara ansvarig för analys, uppföljning och genomförande av förbättringsinitiativ inom logistik på global nivå inom produktområde RockTools.

Utifrån sina tidigare anställningar som bland annat. linjechef, konsultchef och seniorkonsult, har Joacim byggt upp erfarenhet inom branscher som bank,industri, telekom och offentlig verksamhet med fokus på ledarskap, projektledning, förändringsledning samt processbaserad verksamhetsutveckling och logistik i samspel med digitalisering. 

Joacim motiveras av att arbeta med människor i förändringsprojekt, Styrkorna är kreativitet och ödmjukhet i samspel med analytisk förmåga. Drivkraften är att arbeta med människor i deras strävan att förbättra sin verksamhet. Han gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas

Läs mer om Joacim här.

Utbildningsprogram i projektledning

Utbildningsprogram i projektledning

Pro&Pro håller just nu i ett utbildningsprogram i projektledning och -styrning för HL Display för att stärka upp deras projektledarförmågor. HL Display är en global koncern som utvecklar, tillverkar och säljer butikslösningar för att skapa attraktiva och lönsamma butiker som stärker konsumentens shoppingupplevelse.

Upplägg
Utbildningen innefattar bland annat projektplanering (scope, tid, budget, m.m.), ledarskap, kommunikation, grupputveckling, riskhantering, styrgruppsarbete, förändringsledning och projektstyrning. Den är utformad utifrån den globala certifieringsstandarden PMI-PMP (Project Management Professional).

För att råda bot på de vanligaste anledningarna till att projekt generellt sett misslyckas, så fokuserar utbildningsprogrammet på att:

 1. Formulera tydliga projektmål – Tydlig projektdefinition och scope beskrivning
 2. Endast kontrollerade ändringar i projekt – Undvika scope creep
 3. Rätt projektledning och team – Alla nyckelroller är utbildade i projektledning
 4. Välarbetad projektplan – Realistisk tidsplanering och effektiv kontroll/uppföljning
 5. Kommunicera effektivt – Nå rätt personer på ett effektivt sätt och konsultera projektets intressenter

Omfattning
Programmet omfattas både av en kortare utbildning för styrgruppsmedlemmar och en gedigen 3-dagarsutbildning för projektledare. Genom att låta många på företaget gå utbildningsprogrammet så skapar man en gemensam terminologi och gemensam förståelse kring projektstyrningsmodellen och begreppen.

 Genom att investera i att bygga projektledarkapacitet och kompetens ger man projektledarna verktyg och metoder för att vara mer framgångsrika i att leverera projekt. Syftet är att stärka projektledarnas roll och självförtroende genom att ge en god teoretisk och praktisk grund, säger Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro, som ansvarar för utbildningarna.

Vill ni veta mer, eller prata projektledning, kontakta:

Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro och certifierad projektledare i PMI-PMP

Pro&Pro Insight – Industri

Pro&Pro Insight – Industri

Funderar du också på vilka som är nästa steg i digitaliseringen av din bransch? Förra veckan genomförde vi årets tredje Pro&Pro Insight då vi satte fokus på Industrin. Evenemanget gästades av företrädare för den regionala industrin och vi diskuterade både unika och gemensamma utmaningar och framtida möjligheter som industrisektorn står inför.

Industrin har länge varit motorn i vår regions utveckling. Det är en bransch med drygt 11 000 anställda i länet och har många internationellt ägda företag som ligger långt framme i moderniseringen och digitaliseringen av sina verksamheter.

Utifrån en analys av den globala makro- och teknologiutvecklingen så identifierade vi några spaningar och digitaliseringstrender som vi ser kommer att påverka industrin framöver:

 • Dataanalys, AI och sensorteknik skapar nya förutsättningar för att optimera produktionen och skapa helt autonoma system och processer
 • Digitaliseringen av industrin möjliggör kundanpassade produkter och tjänster
 • Process och kundinformation blir en avgörande konkurrensfördel
 • Tillverkningen blir storskalig (Giga Factory) eller småskalig (3D-skrivare)
 • Säkerhet en integrerande och avgörande teknik i digitaliseringen
 • Nya affärer och tjänster baserat på information

Dessa trender drivs av en teknologiutveckling inom sensorer och AI, som digitaliserar den fysiska industrin och skapar förutsättningar för att automatisera ytterligare och gå mot en alltmer digitaliserad tillverkning. Sensorer blir autonoma genom att de genererar sin egen energi från omgivningen och på så sätt drastiskt minskar behovet av underhåll, de blir smarta genom att beräkningskraften läggs ute på noderna, och de får högre driftsäkerhet genom bättre kommunikationslösningar.

Vi belyste utvecklingen inom området Digital Twin, där sensorutvecklingen möjliggör att skapa skapa digitala tvillingar av maskiner och hela produktionssystem för att köra simuleringar, validera den virtuella produktionen och verifiera nya virtuella produkter innan de driftsätts i den verkliga fabriken.

Tillgängligheten på data från både produktion och de tillverkade produkterna möjliggör också nya affärsmodeller där leverantörer istället för att sälja produkter säljer tjänster och tar betalt för faktiskt generat värde för kunden. Vikten av att anpassa affärsmodellerna förstärktes av industriföreträdarnas egna erfarenheter och man såg detta som en absolut nödvändighet.

Vi vill tacka alla som kom och bidrog med kloka inspel i samtalet.

Pro&Pro är en partner till den regionala industrin. Vi stöttar industrin med bland annat strategiutveckling, tjänstedesign och hjälper våra kunder att leda transformationsarbete. Vi finns här om du vill prata vidare kring digitalisering, transformation av er verksamhet eller någon annan utmaning som ni står inför.

Årets Skvadern stipendium

Årets Skvadern stipendium

Startskott för årets Skvadern stipendium

Pro&Pro delar varje år ut stipendium för Bästa gymnasiearbete till tre finalister inom Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3. Finalisterna nomineras av skolan där Pro&Pro har den avgörande rollen i slutfasen där samtliga studenter muntligen presenterar sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig presentation samt muntlig presentation.

Innovationsworkshop inleder samarbetet

Som en del i samarbetet höll Linn Madsen och Daniel Adelander på Pro&Pro i en innovationsworkshop förra veckan med ett team av cirka 60 kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelever. På temat ”Hur gör vi Skvadern mer hållbart” delades de in i grupper med uppgiften att skapa en innovativ lösning på en hållbarhetsutmaning, eller en del av utmaningen. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar vilket resulterade i såväl teateruppvisningar som PPT-presentationer och videoinspelningar. Några exempel på utmaningar och lösningar som vi hoppas att de kommer att jobba vidare med:

 • Utmaning: Klasser är för separerade, man känner nästan ingen i andra klasser.
  Lösning: Sociala event som interaktiva lunchpass och gemensamma projekt över klasser.
 • Utmaning: Matsvinn genom att vi slänger för mycket mat.
  Lösning: Öka motivationen hos studenter genom visualisering/vägning av matsvinnet kopplat till olika symboler som tydlig demonstrerar innebörden.
 • Utmaning: Lång tid av stillasittande leder till hälsoproblem.
  Lösning: Ståbord och studiemingel/diskussionsmingel under lektionstid. Som ett nytt koncept i undervisningen.

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa studenter. Skvaderns studenter är erkänt duktiga och genom samarbetet får  studenterna del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration.

Ledare: Våga vara modiga, agera och ta beslut!

Ledare: Våga vara modiga, agera och ta beslut!

Hur många gånger har inte jag tänkt tanken varför? Varför sa jag inte det jag borde ha sagt eller varför gjorde jag inte det jag borde ha gjort? När jag tänker tillbaka så handlar det, i mitt fall, ofta om mod, eller brist på mod. Den här bloggen handlar alltså om det som inte görs eller det som inte sägs och hur jag tror att det påverkar en organisation.

Under mina många yrkesverksamma år har jag mött många ledare som har skapat frustration i sina organisationer för att det saknats mod att göra det rätta, nämligen att fatta beslutet eller ta dialogen. Det kanske känns rätt att inte agera och det är många gånger lätt att rationalisera sitt beslut att inte gör något men min erfarenhet är att det aldrig blir bra, inte för någon part. Som jag ser det finns det två tydliga situationer där avsaknaden av mod leder till frustration och låg motivation i en organisation.

 1. Den ena är när vi inte ger tydlig feedback utan låter en person jobba på i tron att hen gör ett bra jobb när det i själva verket inte är så.
 2. Den andra är när avsaknaden av beslut lämnar en organisation i limbo då man inte vet åt vilket håll man ska gå. I båda dom här fallen handlar det om modet att ta ställning och att lämna besked som inte alla kommer att uppskatta på kort sikt.

För det är oftast så att, på samma sätt som det är kortsiktigt behagligt att inte göra något, så är det upplevda obehaget också kortsiktigt. Detta samtidigt som det kan vara långsiktigt förödande att inte agera alls

 • För vad skulle hända med dig om du har jobbat på under en lång tid, kanske flera år, tills en dag när du får beskedet, att det du gjort under lång tid inte har varit bra och att du därför nu måste lämna organisationen?
 • Eller hur skulle det kännas om du efter en förändring på din arbetsplats har känslan av att flera personer upplever att man har samma ansvar men går åt olika håll och när du försöker lösa frågan inte får stöd för att din närmaste chef inte vill ta en konflikt med sina kollegor?

Mitt budskap med den här bloggen är att alltså att som ledare måste vi vara modiga, det är en kärnkompetens i ledarskapet att kunna ta svåra situationer och hantera dom på bästa möjliga sätt. För det vi kan vara helt säkra på är att i de här situationerna är inte tiden till vår fördel, tvärtom, om vi inte agerar så blir läget ännu sämre för att så småningom ”ruttna” och bli oändligt mycket svårare att lösa.

Men hur blir man modig och räcker mod eller behövs det något mer?

Jag tror att mod kommer av en vilja att åstadkomma förändring, en insikt om min förmåga att påverka till det bättre samt kunskap om alternativen. Självklart är det så att modet måste kombineras med respekt för situationen och de människor som är berörda. Mod utan respekt är inte bra och kan vara precis lika motivationssänkande som det motsatta.

Så nästa gång som du står inför en situation där du tvekar på om du ska agera, tänk på det som Astrid Lindgren en gång skrev: ”Ibland måste man göra saker man inte vågar, annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”

Kom ihåg att i de allra flesta fall så kommer alla inblandade att må bättre av att du hanterar situationen snabbt och tar tag i den innan det har blivit en motivationssänkare för dig och din organisation.

Det var allt för den här gången men som vanligt ser jag fram emot era tankar kring frågan om mod och skulle det vara så att du vill fördjupa dig i ämnet, eller få stöd i en knepig situation, så är det bara att slå en signal eller komma förbi på en kopp kaffe.

// Måns

Stärkt erbjudande inom ledarskap

Stärkt erbjudande inom ledarskap

I vår strävan att alltid vara relevanta för våra kunder har vi adderat ännu ett verktyg i vår verktygslåda. Vi är nu certifierade i Extended DISC och har möjlighet att använda det som ett medel för att stötta er i arbetet med utveckling av team och individ.

Vad är Extended DISC och hur kan det hjälpa er?

Målet med en DISC-analys är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Det får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och hjälper oss att utveckla strategier för förbättrat samarbete. Extended DISC, som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

I vårt arbete tillsammans med er kan vi t.ex. använda Extended DISC-analys som ett verktyg för:

 • Teambuilding och grupputveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Underlag för medarbetarsamtal
 • Personlig utveckling
 • Konflikthantering

Hör av er för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan jobba tillsammans för att stötta er utveckling.

Arkiv

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest