Stärkt erbjudande inom ledarskap

Stärkt erbjudande inom ledarskap

I vår strävan att alltid vara relevanta för våra kunder har vi adderat ännu ett verktyg i vår verktygslåda. Vi är nu certifierade i Extended DISC och har möjlighet att använda det som ett medel för att stötta er i arbetet med utveckling av team och individ.

Vad är Extended DISC och hur kan det hjälpa er?

Målet med en DISC-analys är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Det får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och hjälper oss att utveckla strategier för förbättrat samarbete. Extended DISC, som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

I vårt arbete tillsammans med er kan vi t.ex. använda Extended DISC-analys som ett verktyg för:

  • Teambuilding och grupputveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Underlag för medarbetarsamtal
  • Personlig utveckling
  • Konflikthantering

Hör av er för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan jobba tillsammans för att stötta er utveckling.

Pro&Pro på Good Tech Conference

Pro&Pro på Good Tech Conference

Innovation och kreativitet genom systematik

Tommy Ytterström från Pro&Pro föreläser den 18 oktober på industrispåret som i år har temat innovation. Föreläsningen Innovation och kreativitet genom systematik kombinerar teori och praktik från ett arbetsliv präglat av att entusiasmera och engagera människor för att förnya och utveckla högpresterande affärs- och utvecklingsverksamheter i kombination med individens utveckling och trivsel.

När? 18/10 kl. 10.00
Var?
Quality Hotell, Esplananden 29, Sundsvall
Lär mer och anmäl dig till konferensen

På föreläsningen får du inspiration, kunskap och praktiska tips hur du som ledare på ett strukturerat sätt skapar en kreativ och innovativ miljö som leder till framgång både för verksamhet och individ.

Tydlig vision och målbild för framgång

Alla företag och organisationer ser innovation och kreativitet som avgörande för att bli framgångsrika. Vad är det som gör att en del lyckas och andra inte? Uthållig framgång tar avstamp från en tydlig vision och mental bild som svarar på frågorna: Varför finns vi som företag och organisation? Varför vi ska gå till jobbet och inte bara skapa något utan verkligen skapa ett kundvärde.

Systematik stärker handlingskraften

Vinnarskap genom kreativitet och innovation handlar om, tvärtom som många tror, att ha en genomarbetad systematik kopplad till en vision med kundorienterat synsätt. Med systematik ges det tid och möjlighet att kunna fokusera på att skapa det extra genom kreativitet. Detta handlar om att bädda och jobba för framgång och skapa en verksamhet som snurrar effektivt och ger handlingskraft.

Examensarbeten Master nivå, 30 hp

Examensarbeten Master nivå, 30 hp

Är du ambitiös, analytisk, nyfiken och har mycket goda studieresultat samt får andra att trivas? Nu söker vi studenter till examensarbeten inom affärsutveckling, beslutsteori, digitalisering, innovationsledning, optimering och strategi. Vi söker främst civilingenjörsstudenter eller masterstudenter inom ekonomi eller marknad.

Vår ambition är affärsinriktade, framtidsorienterade och utmanande examensarbeten med hög analytisk nivå. Vi har beskrivit fyra examensarbeten inom framtidsområden som Artificiell Intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, beslutteori, innovationsledning, optimering och strategisk analys. Men självklart har du som student tankar på områden du brinner för och vad du skulle vilja lära dig mer om. Kanske är det framtidens mobila möjlighet med 5G, hur Artificiell intelligens kan utveckla ett område, fördjupning i elbilens marknadsintroduktion, nya hållbara material, frågeställningar för autonoma fordon, eller hur ett företag kan ta sin innovationskraft till nästa steg. Det finns så många intressanta framtidsfrågor och vi är ett företag som drivs att förstå och påverka framtiden. Varmt välkommen att kontakta oss för att samtala kring dina tankar.

Exempel på examensarbeten:

  • New business models for sustainable development within Information Driven Business
  • Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations
  • Changing Customer relationships of established market players caused by Disruptive value offerings within the Energy Industry
  • Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector

Läs mer här

Välkommen Emil Lindgren

Välkommen Emil Lindgren

Vi har nöjet att presentera och välkomna Emil Lindgren som valts ut till Pro&Pros traineeprogram 2018 – 2019.

Emil Lindgren är civilingenjör från Linköpings Universitet, Industriell ekonomi med teknisk inriktning energi och ekonomisk profil Industriell marknadsföring. Emil kommer ursprungligen från Sundsvall och återvänder nu tillsammans med sin sambo till Sundsvall.  På fritiden gillar Emil att träna och friluftsliv är av stort intresse. Emil vandrar gärna i fjällen sommartid och åker skidor vintertid.

Emil har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och arbete kring resurseffektivitet i kombination med affärsutveckling och produktion. Med alltid ett leende nära till hands skapas en kreativ, varm och positiv miljö som ger förutsättningar för att fokuserat och uthålligt skapa resultat och nytta.

Läs mer om Emil här.

Läs mer om Traineeprogrammet här.

Tommy  blickar framåt

Tommy blickar framåt

Pro&Pro fyller 5 år

Vi är inne i september och andra halvåret 2018 har arbetsmässigt kommit igång med full fart. Jag hoppas alla har kunnat njuta av sommaren tillsammans med familj och vänner. Sommaren 2018 har också betytt att Pro&Pro haft 5 års födelsedag och jag passar på att summera vart vi är och våra tankar framåt.

Vår branschstrategi ger resultat

Hösten 2017 valde vi att fokusera på sex prioriterade branscher för att bli mer relevanta för kunder och stärka vår konkurrenskraft i dessa branscher. Ambitionen var och är att bli en tydligare en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner som kan bidra i det strategiska arbetet samt med kritisk affärs- och verksamhetsutveckling. Glädjande ser vi nu att det medvetna och systematiska arbetet har givit resultat. Inom industribranschen har vi tecknat avtal med en internationell koncern om att leverera projektutbildning för styrgrupper, sponsorer och projektledare. Med en annan internationell industrikoncern bidrar vi inom affärsutveckling och produktledning. Inom bank och försäkring arbetar vi med rådgivning för tillväxt och utveckling till en bank i ett nordiskt grannland och vi har också under en längre period arbetat med verksamhetsutveckling och transformation för en större aktör inom pension. Vi tar också steg in i energibranschen, en bransch med många förändringar av olika karaktär. Här har vi bland annat glädjen att driva framtidsarbetet för en branschorganisation och tillhörande bolag.

Satsning på start ups och mindre företag med tech inriktning

Under 2018 har vi har utvecklat vårt erbjudande till start ups och mindre företag och påbörjat en tydligare marknadsnärvaro. Här är inriktningen tech företag och vi har redan förmånen att få arbeta med företag som har fina framtidsutsikter.

Arbeta nära forskning och innovation – en fantastisk möjlighet

Vi har sedan starten fått den unika möjligheten att få jobba med regionens universitet, Mittuniversitetet, i form av utveckling av samverkan med regionala aktörer och näringsliv, att stödja i forskningsprojekt med innovationsledning samt utvärdering och analyser. Att få möjligheten att arbeta nära forskning och innovation bidrar verkligen till vår ambition att vara ett företag för framtidsfrågor, innovation och långsiktig utveckling.

Kvalificerade internship och traineeprogram för studenter med ambitioner

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, tar examen nu. Vi fortsätter nu i höst med vår andra omgång. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Glädjande har både internship och trainee koncepten har väckt intresse hos externa kunder och organisationer.

Nya spännande lanseringar samt fortsatt utveckling

Vi har några nya spännande koncept på gång inom nätverk och ledarskap som kommer lanseras i början av 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Givetvis ser vi också affärs- och verksamhetsutveckling baserat på AI som ett viktigt område och det berör alla vår branschområden och kompetensområden

Utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Vi ser fram mot att utvecklas tillsammans med människor som drivs av vårt löfte ”makes people and business successful” och att få vara motorer för att göra skillnad på riktigt i framtidsutmaningar. Har du den ambitionen är du hjärtligt välkommen till oss både om du är nyutexaminerad, har några års erfarenhet eller har jobbat en längre tid. Vi söker också dig som har en forskarexamen inom innovation och strategi.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Strategier för substitut till plast

Strategier för substitut till plast

Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast

Vår medvetenhet om det miljöhot som plast utgör ökar allt mer i samhället. Forskare har lyckats ta fram trämaterial som kan fungera som substitut för plast men det finns ett glapp mellan forskning och marknad. Av den anledningen har Pro&Pro tagit fram go-to-market-strategier utifrån en scenarioanalys för produkter av material från skogsindustrin som substitut till plastprodukter. Scenario-analysen bygger på en nulägesanalys vilken i sin tur är baserad på intervjuer med aktörer inom området samt litteraturstudier.

Det strategiska arbetet har genomförts av Alice Andreasson och Emil Lagergren, internship juniorkonsulter sommaren 2018 vid Pro&Pro. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers. I bifogad artikel kan du läsa mer om analys och resultat.

 

 

 

 

Vi välkomnar Linn

Vi välkomnar Linn

Vi har nöjet att välkomna Linn Madsen till oss på Pro&Pro. Linn börjar som konsult och rådgivare den 13 augusti och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling samt employer branding. Det är mycket roligt att Linn, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Linn är journalist med examen från Umeå universitet samt har ett flertal kurser vid Berghs School of Communication. Hon kommer närmast från Mittuniversitetet där hon arbetade som samverkansutvecklare med ansvaret för två samverkansplattformar/branschnätverk. Med många års erfarenhet som projektledare och copywriter har hon stöttat såväl små som stora företag/organisationer med deras affärs- och verksamhetsutveckling genom kommunikationsstrategier, content marketing och samverkansprocesser. Den röda tråden är att hon alltid har haft ett stort engagemang i hela processen: från planerande, genomförande till implementering och utvärdering.

Linn motiveras av att se helheten. Starka relationer är hennes styrka, där nyckeln utgörs av integration och mix – mellan olika ämnen, näringslivet, byråer, studenter, företag och entreprenörer. Drivkraften är få att bygga upp hörnstenarna för någonting bättre. Hon gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas.

Läs mer om Linn här.

HR-dagen i Sundsvall

HR-dagen i Sundsvall

Kom och träffa oss på HR-dagen den 31 augusti i Sundsvall på Quality Hotell. Vi kommer att vara utställare på mässan och ser framemot många intressanta och utvecklande diskussioner.

Under vår föreläsning presenterar vi hur vi hjälper kunder att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke genom metodiken – Medarbetarlivscykeln. Genom att tänka och arbeta i faserna attrahera, introducera, utveckla, behålla och avveckla kan en organisation bli attraktivare och därmed skapa sig bättre förutsättningar för ökad innovationskraft och lönsamhet.

Här kan du läsa mer om HR dagen.

Ser fram emot att träffas!

Sommarens internship

Sommarens internship

Sommarens internshipstudenter är i full gång.

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Nu är våra två internshipstudenter, Alice Andreasson och Emil Lagergren, igång med deras uppdrag hos oss. De ska under sommaren utföra en scenarioanalys för fibermaterial som substitut till plast och utifrån den ta fram go-to-markets-strategier för dessa material. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers.

Internshipet, som heter Higher Ambition Internship 2018, är ett samarbete med Mittuniversitetet och 11 företag i Sundsvallsområdet. Sammanlagt är det 21 civilingenjörsstudenter från hela Sverige som deltar i internshipet och förutom att genomföra ett uppdrag på deras företag går de en kurs i kreativ problemlösning på Mittuniversitetet.
Alice och Emil har rivstartat sitt uppdrag och har börjat på en nulägesanalys som innefattar en omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys samt en analys av befintliga substitut till plast och potentiella substitut från skogsindustrin. Utifrån nulägesanalysen har de börjat identifiera och värdera trender som de baserar sin scenarioanalys på. När scenarioanalysen är klar kommer de ta fram passande go-to-market-strategier för varje scenario. För att genomföra uppdraget har de intervjuat flera forskare och företag och fler intervjuer är inbokade.

Vi ser fram emot att följa Alice och Emil denna sommar, ta del av deras kunskap och förmågor samt få vara en del av deras personliga och professionella utveckling!

Pro&Pro dagen 2018 – AI

Pro&Pro dagen 2018 – AI

Pro&Pro dagen genomfördes för fjärde gången inför ett 50-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Årets Pro&Pro dag hade som tema Artificiell Intelligens. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter. För andra året i rad delades Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern ut.

Henrik Crone, Andra AP fonden

Årets gästföreläsare var Henric Crone, CTO chef Andra AP-fonden. Henrik som jobbat 15 år i finansbranschen och innan Andra AP fonden vid ett globalt finanskonsultbolag med ansvar för Innovationsteamet inom Bank & Finans Europa, redogjorde för Artificiell Intelligens inom finansvärlden, användningsområden i dag och hur framtida behov kan lösas. Henrik berörde tekniker som robotisering samt, av regulatoriska krav framtvingade, Open Banking konceptet som lanseras allt eftersom under 2018 och 2019.

Mikael Augustsson, Pro&Pro, berättade om den spännande utveckling och de nya möjligheterna som Artificiell Intelligens innebär för företag och organisationer. Mikael förklarade begreppen Machine Learning och Artificiell Intelligens, beskrev utvecklingen inom området samt spanade framåt. Han presenterade en process hur företag och organisationer kan komma igång att börja använda Artificiell Intelligens för att skapa värde i verksamheten och för sina kunder. Mikael avslutade med att gå igenom praktiska case och visade på sätt möjligheten öka kundnyttan och effektiviteten med hjälp av AI och maskininlärning.

Måns Fahlander, Pro&Pro, öppnade med sina tankar när han lyssnar på Martin Luther King. ”I have a dream” eller var det ”AI have a dream”. Utifrån detta startade Måns sitt föredrag ” Att leda eller ledas in i AI-åldern” där han reflekterade över hur AI teknologin påverkar vårt samhälle och oss som människor. Han diskuterade ur perspektiven politiskt, strategiskt respektive operativt ledarskap Måns avslutade med att summera sina tankar kring hur ledarskapet inom olika områden utvecklas för att kunna ta till vara på möjligheterna som Artificiell Intelligens kan ge.

På Pro&Pro dagen var det också utdelning av Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasiestudenter. Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Sally Isakas, Isac Tjernström och Nils Wikström vid Skvaderns gymnasieskola. Här kan du läsa mer om gymnasiestipendiet och årets vinnare.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev lag Solarna med Ola Edström, Sofie Stark, Ola Nilsson och Olof Nyberg. Grattis!
Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2019 och nästa års Pro&Pro dag.

Arkiv

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest