Tommy  blickar framåt

Tommy blickar framåt

Pro&Pro fyller 5 år

Vi är inne i september och andra halvåret 2018 har arbetsmässigt kommit igång med full fart. Jag hoppas alla har kunnat njuta av sommaren tillsammans med familj och vänner. Sommaren 2018 har också betytt att Pro&Pro haft 5 års födelsedag och jag passar på att summera vart vi är och våra tankar framåt.

Vår branschstrategi ger resultat

Hösten 2017 valde vi att fokusera på sex prioriterade branscher för att bli mer relevanta för kunder och stärka vår konkurrenskraft i dessa branscher. Ambitionen var och är att bli en tydligare en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner som kan bidra i det strategiska arbetet samt med kritisk affärs- och verksamhetsutveckling. Glädjande ser vi nu att det medvetna och systematiska arbetet har givit resultat. Inom industribranschen har vi tecknat avtal med en internationell koncern om att leverera projektutbildning för styrgrupper, sponsorer och projektledare. Med en annan internationell industrikoncern bidrar vi inom affärsutveckling och produktledning. Inom bank och försäkring arbetar vi med rådgivning för tillväxt och utveckling till en bank i ett nordiskt grannland och vi har också under en längre period arbetat med verksamhetsutveckling och transformation för en större aktör inom pension. Vi tar också steg in i energibranschen, en bransch med många förändringar av olika karaktär. Här har vi bland annat glädjen att driva framtidsarbetet för en branschorganisation och tillhörande bolag.

Satsning på start ups och mindre företag med tech inriktning

Under 2018 har vi har utvecklat vårt erbjudande till start ups och mindre företag och påbörjat en tydligare marknadsnärvaro. Här är inriktningen tech företag och vi har redan förmånen att få arbeta med företag som har fina framtidsutsikter.

Arbeta nära forskning och innovation – en fantastisk möjlighet

Vi har sedan starten fått den unika möjligheten att få jobba med regionens universitet, Mittuniversitetet, i form av utveckling av samverkan med regionala aktörer och näringsliv, att stödja i forskningsprojekt med innovationsledning samt utvärdering och analyser. Att få möjligheten att arbeta nära forskning och innovation bidrar verkligen till vår ambition att vara ett företag för framtidsfrågor, innovation och långsiktig utveckling.

Kvalificerade internship och traineeprogram för studenter med ambitioner

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, tar examen nu. Vi fortsätter nu i höst med vår andra omgång. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Glädjande har både internship och trainee koncepten har väckt intresse hos externa kunder och organisationer.

Nya spännande lanseringar samt fortsatt utveckling

Vi har några nya spännande koncept på gång inom nätverk och ledarskap som kommer lanseras i början av 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Givetvis ser vi också affärs- och verksamhetsutveckling baserat på AI som ett viktigt område och det berör alla vår branschområden och kompetensområden

Utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Vi ser fram mot att utvecklas tillsammans med människor som drivs av vårt löfte ”makes people and business successful” och att få vara motorer för att göra skillnad på riktigt i framtidsutmaningar. Har du den ambitionen är du hjärtligt välkommen till oss både om du är nyutexaminerad, har några års erfarenhet eller har jobbat en längre tid. Vi söker också dig som har en forskarexamen inom innovation och strategi.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Strategier för substitut till plast

Strategier för substitut till plast

Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast

Vår medvetenhet om det miljöhot som plast utgör ökar allt mer i samhället. Forskare har lyckats ta fram trämaterial som kan fungera som substitut för plast men det finns ett glapp mellan forskning och marknad. Av den anledningen har Pro&Pro tagit fram go-to-market-strategier utifrån en scenarioanalys för produkter av material från skogsindustrin som substitut till plastprodukter. Scenario-analysen bygger på en nulägesanalys vilken i sin tur är baserad på intervjuer med aktörer inom området samt litteraturstudier.

Det strategiska arbetet har genomförts av Alice Andreasson och Emil Lagergren, internship juniorkonsulter sommaren 2018 vid Pro&Pro. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers. I bifogad artikel kan du läsa mer om analys och resultat.

 

 

 

 

Vi välkomnar Linn

Vi välkomnar Linn

Vi har nöjet att välkomna Linn Madsen till oss på Pro&Pro. Linn börjar som konsult och rådgivare den 13 augusti och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling samt employer branding. Det är mycket roligt att Linn, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Linn är journalist med examen från Umeå universitet samt har ett flertal kurser vid Berghs School of Communication. Hon kommer närmast från Mittuniversitetet där hon arbetade som samverkansutvecklare med ansvaret för två samverkansplattformar/branschnätverk. Med många års erfarenhet som projektledare och copywriter har hon stöttat såväl små som stora företag/organisationer med deras affärs- och verksamhetsutveckling genom kommunikationsstrategier, content marketing och samverkansprocesser. Den röda tråden är att hon alltid har haft ett stort engagemang i hela processen: från planerande, genomförande till implementering och utvärdering.

Linn motiveras av att se helheten. Starka relationer är hennes styrka, där nyckeln utgörs av integration och mix – mellan olika ämnen, näringslivet, byråer, studenter, företag och entreprenörer. Drivkraften är få att bygga upp hörnstenarna för någonting bättre. Hon gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas.

Läs mer om Linn här.

HR-dagen i Sundsvall

HR-dagen i Sundsvall

Kom och träffa oss på HR-dagen den 31 augusti i Sundsvall på Quality Hotell. Vi kommer att vara utställare på mässan och ser framemot många intressanta och utvecklande diskussioner.

Under vår föreläsning presenterar vi hur vi hjälper kunder att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke genom metodiken – Medarbetarlivscykeln. Genom att tänka och arbeta i faserna attrahera, introducera, utveckla, behålla och avveckla kan en organisation bli attraktivare och därmed skapa sig bättre förutsättningar för ökad innovationskraft och lönsamhet.

Här kan du läsa mer om HR dagen.

Ser fram emot att träffas!

Sommarens internship

Sommarens internship

Sommarens internshipstudenter är i full gång.

För Pro&Pro är talangutveckling av duktiga studenter en viktig del i strategin att bli attraktiv och framgångsrik som företag. Nu är våra två internshipstudenter, Alice Andreasson och Emil Lagergren, igång med deras uppdrag hos oss. De ska under sommaren utföra en scenarioanalys för fibermaterial som substitut till plast och utifrån den ta fram go-to-markets-strategier för dessa material. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers.

Internshipet, som heter Higher Ambition Internship 2018, är ett samarbete med Mittuniversitetet och 11 företag i Sundsvallsområdet. Sammanlagt är det 21 civilingenjörsstudenter från hela Sverige som deltar i internshipet och förutom att genomföra ett uppdrag på deras företag går de en kurs i kreativ problemlösning på Mittuniversitetet.
Alice och Emil har rivstartat sitt uppdrag och har börjat på en nulägesanalys som innefattar en omvärldsanalys i form av en PESTEL-analys samt en analys av befintliga substitut till plast och potentiella substitut från skogsindustrin. Utifrån nulägesanalysen har de börjat identifiera och värdera trender som de baserar sin scenarioanalys på. När scenarioanalysen är klar kommer de ta fram passande go-to-market-strategier för varje scenario. För att genomföra uppdraget har de intervjuat flera forskare och företag och fler intervjuer är inbokade.

Vi ser fram emot att följa Alice och Emil denna sommar, ta del av deras kunskap och förmågor samt få vara en del av deras personliga och professionella utveckling!

Pro&Pro dagen 2018 – AI

Pro&Pro dagen 2018 – AI

Pro&Pro dagen genomfördes för fjärde gången inför ett 50-tal personer från näringslivet i Sundsvall och precis som tidigare med syftet att inspirera och ge nya perspektiv för att utveckla organisationer och förverkligande av personliga visioner. Årets Pro&Pro dag hade som tema Artificiell Intelligens. Förutom spännande föreläsningar fick deltagarna tillfälle att mingla, skratta och knyta nya kontakter. För andra året i rad delades Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasielever på Skvadern ut.

Henrik Crone, Andra AP fonden

Årets gästföreläsare var Henric Crone, CTO chef Andra AP-fonden. Henrik som jobbat 15 år i finansbranschen och innan Andra AP fonden vid ett globalt finanskonsultbolag med ansvar för Innovationsteamet inom Bank & Finans Europa, redogjorde för Artificiell Intelligens inom finansvärlden, användningsområden i dag och hur framtida behov kan lösas. Henrik berörde tekniker som robotisering samt, av regulatoriska krav framtvingade, Open Banking konceptet som lanseras allt eftersom under 2018 och 2019.

Mikael Augustsson, Pro&Pro, berättade om den spännande utveckling och de nya möjligheterna som Artificiell Intelligens innebär för företag och organisationer. Mikael förklarade begreppen Machine Learning och Artificiell Intelligens, beskrev utvecklingen inom området samt spanade framåt. Han presenterade en process hur företag och organisationer kan komma igång att börja använda Artificiell Intelligens för att skapa värde i verksamheten och för sina kunder. Mikael avslutade med att gå igenom praktiska case och visade på sätt möjligheten öka kundnyttan och effektiviteten med hjälp av AI och maskininlärning.

Måns Fahlander, Pro&Pro, öppnade med sina tankar när han lyssnar på Martin Luther King. ”I have a dream” eller var det ”AI have a dream”. Utifrån detta startade Måns sitt föredrag ” Att leda eller ledas in i AI-åldern” där han reflekterade över hur AI teknologin påverkar vårt samhälle och oss som människor. Han diskuterade ur perspektiven politiskt, strategiskt respektive operativt ledarskap Måns avslutade med att summera sina tankar kring hur ledarskapet inom olika områden utvecklas för att kunna ta till vara på möjligheterna som Artificiell Intelligens kan ge.

På Pro&Pro dagen var det också utdelning av Pro&Pros stipendium till duktiga gymnasiestudenter. Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Sally Isakas, Isac Tjernström och Nils Wikström vid Skvaderns gymnasieskola. Här kan du läsa mer om gymnasiestipendiet och årets vinnare.

Kvällen avslutades med en tävling med temat nyfikenhet, omvärld och samarbete. Vinnare av tävlingen blev lag Solarna med Ola Edström, Sofie Stark, Ola Nilsson och Olof Nyberg. Grattis!
Vi tackar för ett stort engagemang och mycket glädje från er alla som deltog och ser redan fram mot maj 2019 och nästa års Pro&Pro dag.

Gymnasiestipendium

Gymnasiestipendium

Grattis och lycka till med framtida studier säger vi till Isac Tjernström, Nils Wikström och Sally Isakas vid Skvaderns gymnasieskola, årets vinnare av Pro&Pro Awards gymnasiestipendium. Priserna delades ut i samband med Pro&Pro dagen 2018. Stipendium delas ut för bästa gymnasiearbete vid Skvaderns naturvetenskapsprogram. Tre stycken finalister nomineras av skolan. Varje finalist får muntligt presentera sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig- och muntlig presentation. Presentation sker för Pro&Pro.

1a pris och 7000 kr till Isac Tjernström. Gymnasiearbetet ” Kan kryddor döda bakterier?”
har genomförts med högt vetenskapligt angreppsätt på komplex frågeställning, stort engagemang, inspirerande och pedagogisk muntlig presentation samt välskriven rapport, vilket
ger helhetsresultat på mycket hög nivå.

2a pris och 3 000 kr till Sally Isakas. Gymnasiearbetet ” Spenat som prestationshöjare
för konditionsidrottare” visar på ett vetenskapligt sätt alternativ till dagens kosttillskott och har genomförts med stort engagemang, genomarbetad analys, en mycket inspirerande muntlig presentation och skriftlig rapport på mycket hög nivå.

2a pris och 3 000 kr till Nils Wikström Gymnasiearbetet ”Kryptering” har genomförts med mycket genomarbetade och fördjupade litteraturstudier, utförlig rapport, stor passion för ämnet, djup kunskap i ämnet och muntlig presentation på en mycket hög nivå.

Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, beskriver samarbetet och bakgrunden till stipendiet så här:
Vårt löfte ”Makes people and business successful” beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa personer. Vi vill inspirera till nyfikenhet, passion och glädje för universitetsstudier på hög nivå. Vi vet att Skvaderns studenter är erkänt duktiga. Genom samarbetet med Skvadern får vi relationer med ambitiösa studenter samtidigt som Skvadern och dess studenter får ta del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration. Förutom stipendium ser vi aktiviteter som innovations workshops, inspirationsföreläsningar och karriärdialoger.

Styrelsecafe 24 maj

Styrelsecafe 24 maj

Pro&Pro på styrelseakademins styrelsecafé den 24 maj

Rätt kund och rätt kompetens en grund för lönsam tillväxt

Varmt välkommen till styrelseakademins Styrelsecafé den 24 maj där Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, håller föredrag om kund- och kompetensattraktion. Två nyckelområden för långsiktig hållbar tillväxt är att attrahera rätt kunder och rätt kompetens. För lönsamma affärer är det viktigt att attrahera rätt kunder genom hela kundlivscykeln. Lika viktigt är det att attrahera rätt kompetens vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.  Om företaget lyckas med dessa två områden finns det stora förutsättningar att andra områden som affärsutveckling, kapitalanskaffning, ledarskap, produktutveckling och struktur faller på plats på rätt sätt.

Tommy kommer att föra ett samtal kring hur du systematiskt kan utveckla din attraktionsförmåga i både kund- och kompetensperspektivet. Du får tips på hur du med enkla metoder kan utveckla din kund-och kompetensattraktivitet för hållbar lönsam tillväxt.

Välkommen att anmäla dig här:
http://styrelseakademien.se/vasternorrland

Pro&Pro är passionerade av att se människor lyckas och företag utvecklas med långsiktig hållbar lönsamhet med ett ansvar för ägare, anställda och omgivande samhälle. Ideella föreningen Styrelseakademin Västernorrlands mission är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för ökad lönsamhet och utvecklingskraft. Därför är det för oss naturligt att vara partner inom strategiområdet med Styrelseakademin och samarbeta med företag som vill utveckla sitt styrelsearbete.

Innovationsdag på Skvaderns gymnasieskola

Innovationsdag på Skvaderns gymnasieskola

Igår, torsdag den 19 april fick vi på Pro&Pro äran att anordna ett event på Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall. Vi på Pro&Pro brinner för att skapa möjligheter för ambitiösa människor att bli framgångsrika och vi såg detta event som en möjlighet att skapa en diskussion om både innovation och hållbarhet.

Dagen inleddes med en presentation om innovationsmodeller och hållbarhet, men gick snabbt in på dagens utmaning. Utmaningen var att finna ett problem inom temat hållbarhet och utveckla en innovativ lösning som de fick presentera med valfri metod. Vi fick se många kreativa lösningar på väldigt kreativa problem, såsom Sharry, appen för dig som inte har tid att plocka äpplen men vill minska matsvinnet, eller Pythagoras palats, jourtjänsten för dig som behöver läxhjälp när ingen annan finns, och AIANA, ryggsäcken som minskar nedskräpning i skog och natur. Vi fick även se fantastiska presentationer som bestod av videor, teater och andra framträdanden.

Utöver de tre spännande idéerna jag nämnde tidigare så fick vi se två grupper med en ny syn på kommunaltrafiken, den ena gruppen med en utveckling av smarta bussar och smart kommunaltrafik och den andra med ett samlat trafikkort för hyrbilar, hyra elcyklar och buss. Vi såg även Universal Communications, en lösning på problematiken med för många inloggningar och lösenord. Sist men inte minst såg vi ett förslag på urbana odlingar för att minska koldioxidutsläpp och förbättra luften i städer.

Vi på Pro&Pro ser fram emot framtida innovationsdagar och andra event med samma anda!

 

Årets första Pro&Pro Insight

Årets första Pro&Pro Insight

Pro&Pros senaste initiativ, Pro&Pro Insight, kickstartade i fredags med vårt första seminarium som ägnades åt energibranschen med scenarion för hur framtidens energimarknad utvecklas och hur andra branscher påverkas nya med möjligheter och utmaningar. Presentation mixades med reflektioner och samtal bland deltagarna, vilket gav en extra höjd i seminariet.

Pro&Pro Insight är seminarium som ger dig inspiration och insikt i utmaningar och framtidsscenarion för branscher i förändring. På Insight seminarium presenterar Pro&Pro sina framtidsanalyser för olika branscher med fokus på trender och scenarion.

Under 2018 kommer vi hålla i 2 ytterligare Pro&Pro Insight seminarium:

  • 7 september – Disruption inom bank och försäkring
  • 30 november – Framtidens industri

Vi hälsar er alla välkomna till våra framtida event och tackar alla gäster för att ni under seminariet bidrog med inspiration, inspel och kunskap. Om ni är intresserade av hur vi genomför våra analyser som ligger till grund för Pro&Pro Insight så kan ni se vårt inlägg från traineebloggen här:

Traineebloggen #4 – Branschanalyser och Pro&Pro Insight

Arkiv

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest