Sök traineeprogram 2019

Sök traineeprogram 2019

Sök vårt Traineeprogram för 2019 – förverkliga dina drömmar

Är du ambitiös, nyfiken, har mycket goda studieresultat och starka ledaregenskaper samt önskar en flygande start på din karriär och förverkliga dina drömmar? Vi söker dig som är på väg att avsluta dina studier och vill vara med i vårt traineeprogram och utvecklas till en framgångsrik managementkonsult med fokus på digitalisering och hållbarhet inom något eller några av områdena affärsutveckling, projektledning, strategiutveckling eller verksamhetsutveckling.

Under 12 månader utvecklas du till managementkonsult med kunskap om teorier, modeller, arbetssätt samt förhållningssätt för att kunna utveckla kunders affär och verksamhet till nästa nivå. Under programmet har du en personlig mentor som coach samt en kombination av utbildning, teoretiska övningar och omedelbar praktisk erfarenhet som konsult. Programmet erbjuder både intern och extern utbildning för att främja din professionella och personliga utveckling.

Vem är du som vi söker?

Du är på väg att avsluta dina studier under våren 2019 eller har varit ute i arbetslivet i maximalt två år. Din inriktning är civilingenjörsutbildning eller masterutbildning inom ekonomi. Vid urvalet bedömer vi studieresultat, konsultegenskaper och ditt samhällsengagemang i stort.

Rekryteringsprocess

Steg ett: Urval till träff nummer ett. Ett första samtal där du också lär känna Pro&Pro som arbetsgivare.
Steg två: Urval till träff nummer två. Här får du testa på att lösa och presentera relevanta case.
Steg tre: Urval till träff nummer tre. Slutintervju.
Steg fyra: Erbjudande

Tillträde

Traineeprogrammet startar september 2019, Anställning kan i förekommande fall starta tidigare.
Läs mer om vårt traineeprogram

Ansökan

Skicka ditt personliga brev, CV samt kopia på betyg till tommy.ytterstrom@proandpro.se.
Sista ansökningsdag är 2019-02-22.
Om du har frågor kontakta VD Tommy Ytterström, 070 673 72 00.

Vi välkomnar Joacim

Vi välkomnar Joacim

Vi har nöjet att välkomna Joacim Marklund till oss på Pro&Pro. Joacim börjar som konsult och rådgivare den 7 januari och kommer att förstärka vårt erbjudande inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, förändringsledning och projektledning. Det är mycket roligt att Joacim, med sin ambition och erfarenhet, har valt att börja hos oss, säger VD Tommy Ytterström.

Joacim bor med sin familj i Sundsvall och uppskattar att kunna komma ut på en träningsrunda på cykeln eller ta ett träningspass i simhallen. Han är civilingenjör från Luleå Tekniska Universitet med inriktning på Industriell Ekonomi och kommer närmast från en tjänst som Global Business Performance Manager på Sandvik. Detta innebar att vara ansvarig för analys, uppföljning och genomförande av förbättringsinitiativ inom logistik på global nivå inom produktområde RockTools.

Utifrån sina tidigare anställningar som bland annat. linjechef, konsultchef och seniorkonsult, har Joacim byggt upp erfarenhet inom branscher som bank,industri, telekom och offentlig verksamhet med fokus på ledarskap, projektledning, förändringsledning samt processbaserad verksamhetsutveckling och logistik i samspel med digitalisering. 

Joacim motiveras av att arbeta med människor i förändringsprojekt, Styrkorna är kreativitet och ödmjukhet i samspel med analytisk förmåga. Drivkraften är att arbeta med människor i deras strävan att förbättra sin verksamhet. Han gillar att arbeta både på strategisk och operativ nivå för att säkerställa att värde skapas

Läs mer om Joacim här.

Utbildningsprogram i projektledning

Utbildningsprogram i projektledning

Pro&Pro håller just nu i ett utbildningsprogram i projektledning och -styrning för HL Display för att stärka upp deras projektledarförmågor. HL Display är en global koncern som utvecklar, tillverkar och säljer butikslösningar för att skapa attraktiva och lönsamma butiker som stärker konsumentens shoppingupplevelse.

Upplägg
Utbildningen innefattar bland annat projektplanering (scope, tid, budget, m.m.), ledarskap, kommunikation, grupputveckling, riskhantering, styrgruppsarbete, förändringsledning och projektstyrning. Den är utformad utifrån den globala certifieringsstandarden PMI-PMP (Project Management Professional).

För att råda bot på de vanligaste anledningarna till att projekt generellt sett misslyckas, så fokuserar utbildningsprogrammet på att:

 1. Formulera tydliga projektmål – Tydlig projektdefinition och scope beskrivning
 2. Endast kontrollerade ändringar i projekt – Undvika scope creep
 3. Rätt projektledning och team – Alla nyckelroller är utbildade i projektledning
 4. Välarbetad projektplan – Realistisk tidsplanering och effektiv kontroll/uppföljning
 5. Kommunicera effektivt – Nå rätt personer på ett effektivt sätt och konsultera projektets intressenter

Omfattning
Programmet omfattas både av en kortare utbildning för styrgruppsmedlemmar och en gedigen 3-dagarsutbildning för projektledare. Genom att låta många på företaget gå utbildningsprogrammet så skapar man en gemensam terminologi och gemensam förståelse kring projektstyrningsmodellen och begreppen.

 Genom att investera i att bygga projektledarkapacitet och kompetens ger man projektledarna verktyg och metoder för att vara mer framgångsrika i att leverera projekt. Syftet är att stärka projektledarnas roll och självförtroende genom att ge en god teoretisk och praktisk grund, säger Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro, som ansvarar för utbildningarna.

Vill ni veta mer, eller prata projektledning, kontakta:

Mikael Augustsson, managementkonsult på Pro&Pro och certifierad projektledare i PMI-PMP

Årets Skvadern stipendium

Årets Skvadern stipendium

Startskott för årets Skvadern stipendium

Pro&Pro delar varje år ut stipendium för Bästa gymnasiearbete till tre finalister inom Naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3. Finalisterna nomineras av skolan där Pro&Pro har den avgörande rollen i slutfasen där samtliga studenter muntligen presenterar sitt arbete med tillhörande frågestund. Avgörande faktorer är ambition, analytisk nivå, skriftlig presentation samt muntlig presentation.

Innovationsworkshop inleder samarbetet

Som en del i samarbetet höll Linn Madsen och Daniel Adelander på Pro&Pro i en innovationsworkshop förra veckan med ett team av cirka 60 kreativa, engagerade och lösningsorienterade gymnasieelever. På temat ”Hur gör vi Skvadern mer hållbart” delades de in i grupper med uppgiften att skapa en innovativ lösning på en hållbarhetsutmaning, eller en del av utmaningen. I fritt format fick de sedan presentera sina lösningar vilket resulterade i såväl teateruppvisningar som PPT-presentationer och videoinspelningar. Några exempel på utmaningar och lösningar som vi hoppas att de kommer att jobba vidare med:

 • Utmaning: Klasser är för separerade, man känner nästan ingen i andra klasser.
  Lösning: Sociala event som interaktiva lunchpass och gemensamma projekt över klasser.
 • Utmaning: Matsvinn genom att vi slänger för mycket mat.
  Lösning: Öka motivationen hos studenter genom visualisering/vägning av matsvinnet kopplat till olika symboler som tydlig demonstrerar innebörden.
 • Utmaning: Lång tid av stillasittande leder till hälsoproblem.
  Lösning: Ståbord och studiemingel/diskussionsmingel under lektionstid. Som ett nytt koncept i undervisningen.

Tommy Ytterström beskriver samarbetet så här: ”Vårt löfte Makes people and business successful beskriver vår passion av att se människor lyckas och företag utvecklas och för oss är det självklart att utveckla unga och ambitiösa studenter. Skvaderns studenter är erkänt duktiga och genom samarbetet får  studenterna del av vår erfarenhet, kompetens och inspiration.

Stärkt erbjudande inom ledarskap

Stärkt erbjudande inom ledarskap

I vår strävan att alltid vara relevanta för våra kunder har vi adderat ännu ett verktyg i vår verktygslåda. Vi är nu certifierade i Extended DISC och har möjlighet att använda det som ett medel för att stötta er i arbetet med utveckling av team och individ.

Vad är Extended DISC och hur kan det hjälpa er?

Målet med en DISC-analys är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Det får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader och hjälper oss att utveckla strategier för förbättrat samarbete. Extended DISC, som har funnits sedan 1994, är en holistisk modell som används för att förstå människors beteende och kommunikationsstil. Den identifierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor och förbereder oss att mera effektivt hantera och motivera andra människor. Vi klassificerar inte människor utan vi ser olikheter som en styrka – om vi använder dem. Inget beteende är bättre eller sämre utan bara olika. Vi vill inte begränsa en persons förmåga eller motivation att utvecklas i någon riktning utan vi vill skapa förutsättningar för dem att utvecklas i den riktning de vill.

I vårt arbete tillsammans med er kan vi t.ex. använda Extended DISC-analys som ett verktyg för:

 • Teambuilding och grupputveckling
 • Ledarskapsutveckling
 • Underlag för medarbetarsamtal
 • Personlig utveckling
 • Konflikthantering

Hör av er för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan jobba tillsammans för att stötta er utveckling.

Pro&Pro på Good Tech Conference

Pro&Pro på Good Tech Conference

Innovation och kreativitet genom systematik

Tommy Ytterström från Pro&Pro föreläser den 18 oktober på industrispåret som i år har temat innovation. Föreläsningen Innovation och kreativitet genom systematik kombinerar teori och praktik från ett arbetsliv präglat av att entusiasmera och engagera människor för att förnya och utveckla högpresterande affärs- och utvecklingsverksamheter i kombination med individens utveckling och trivsel.

När? 18/10 kl. 10.00
Var?
Quality Hotell, Esplananden 29, Sundsvall
Lär mer och anmäl dig till konferensen

På föreläsningen får du inspiration, kunskap och praktiska tips hur du som ledare på ett strukturerat sätt skapar en kreativ och innovativ miljö som leder till framgång både för verksamhet och individ.

Tydlig vision och målbild för framgång

Alla företag och organisationer ser innovation och kreativitet som avgörande för att bli framgångsrika. Vad är det som gör att en del lyckas och andra inte? Uthållig framgång tar avstamp från en tydlig vision och mental bild som svarar på frågorna: Varför finns vi som företag och organisation? Varför vi ska gå till jobbet och inte bara skapa något utan verkligen skapa ett kundvärde.

Systematik stärker handlingskraften

Vinnarskap genom kreativitet och innovation handlar om, tvärtom som många tror, att ha en genomarbetad systematik kopplad till en vision med kundorienterat synsätt. Med systematik ges det tid och möjlighet att kunna fokusera på att skapa det extra genom kreativitet. Detta handlar om att bädda och jobba för framgång och skapa en verksamhet som snurrar effektivt och ger handlingskraft.

Examensarbeten Master nivå, 30 hp

Examensarbeten Master nivå, 30 hp

Är du ambitiös, analytisk, nyfiken och har mycket goda studieresultat samt får andra att trivas? Nu söker vi studenter till examensarbeten inom affärsutveckling, beslutsteori, digitalisering, innovationsledning, optimering och strategi. Vi söker främst civilingenjörsstudenter eller masterstudenter inom ekonomi eller marknad.

Vår ambition är affärsinriktade, framtidsorienterade och utmanande examensarbeten med hög analytisk nivå. Vi har beskrivit fyra examensarbeten inom framtidsområden som Artificiell Intelligens, digitalisering och hållbar energi med perspektiv som affärsmodellering, beslutteori, innovationsledning, optimering och strategisk analys. Men självklart har du som student tankar på områden du brinner för och vad du skulle vilja lära dig mer om. Kanske är det framtidens mobila möjlighet med 5G, hur Artificiell intelligens kan utveckla ett område, fördjupning i elbilens marknadsintroduktion, nya hållbara material, frågeställningar för autonoma fordon, eller hur ett företag kan ta sin innovationskraft till nästa steg. Det finns så många intressanta framtidsfrågor och vi är ett företag som drivs att förstå och påverka framtiden. Varmt välkommen att kontakta oss för att samtala kring dina tankar.

Exempel på examensarbeten:

 • New business models for sustainable development within Information Driven Business
 • Business optimization of future distribution network supporting the large development of electric vehicle and the need for charging stations
 • Changing Customer relationships of established market players caused by Disruptive value offerings within the Energy Industry
 • Cost benefit analysis model – Enabling fact-based decisions in the Public Sector

Läs mer här

Välkommen Emil Lindgren

Välkommen Emil Lindgren

Vi har nöjet att presentera och välkomna Emil Lindgren som valts ut till Pro&Pros traineeprogram 2018 – 2019.

Emil Lindgren är civilingenjör från Linköpings Universitet, Industriell ekonomi med teknisk inriktning energi och ekonomisk profil Industriell marknadsföring. Emil kommer ursprungligen från Sundsvall och återvänder nu tillsammans med sin sambo till Sundsvall.  På fritiden gillar Emil att träna och friluftsliv är av stort intresse. Emil vandrar gärna i fjällen sommartid och åker skidor vintertid.

Emil har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och arbete kring resurseffektivitet i kombination med affärsutveckling och produktion. Med alltid ett leende nära till hands skapas en kreativ, varm och positiv miljö som ger förutsättningar för att fokuserat och uthålligt skapa resultat och nytta.

Läs mer om Emil här.

Läs mer om Traineeprogrammet här.

Tommy blickar framåt

Tommy blickar framåt

Pro&Pro fyller 5 år

Vi är inne i september och andra halvåret 2018 har arbetsmässigt kommit igång med full fart. Jag hoppas alla har kunnat njuta av sommaren tillsammans med familj och vänner. Sommaren 2018 har också betytt att Pro&Pro haft 5 års födelsedag och jag passar på att summera vart vi är och våra tankar framåt.

Vår branschstrategi ger resultat

Hösten 2017 valde vi att fokusera på sex prioriterade branscher för att bli mer relevanta för kunder och stärka vår konkurrenskraft i dessa branscher. Ambitionen var och är att bli en tydligare en samtalspartner för framtidsdialog och en relevant partner som kan bidra i det strategiska arbetet samt med kritisk affärs- och verksamhetsutveckling. Glädjande ser vi nu att det medvetna och systematiska arbetet har givit resultat. Inom industribranschen har vi tecknat avtal med en internationell koncern om att leverera projektutbildning för styrgrupper, sponsorer och projektledare. Med en annan internationell industrikoncern bidrar vi inom affärsutveckling och produktledning. Inom bank och försäkring arbetar vi med rådgivning för tillväxt och utveckling till en bank i ett nordiskt grannland och vi har också under en längre period arbetat med verksamhetsutveckling och transformation för en större aktör inom pension. Vi tar också steg in i energibranschen, en bransch med många förändringar av olika karaktär. Här har vi bland annat glädjen att driva framtidsarbetet för en branschorganisation och tillhörande bolag.

Satsning på start ups och mindre företag med tech inriktning

Under 2018 har vi har utvecklat vårt erbjudande till start ups och mindre företag och påbörjat en tydligare marknadsnärvaro. Här är inriktningen tech företag och vi har redan förmånen att få arbeta med företag som har fina framtidsutsikter.

Arbeta nära forskning och innovation – en fantastisk möjlighet

Vi har sedan starten fått den unika möjligheten att få jobba med regionens universitet, Mittuniversitetet, i form av utveckling av samverkan med regionala aktörer och näringsliv, att stödja i forskningsprojekt med innovationsledning samt utvärdering och analyser. Att få möjligheten att arbeta nära forskning och innovation bidrar verkligen till vår ambition att vara ett företag för framtidsfrågor, innovation och långsiktig utveckling.

Kvalificerade internship och traineeprogram för studenter med ambitioner

Hösten 2017 till 2018 har vi för första gången genomfört vårt traineeprogram och vår första trainee, Daniel, tar examen nu. Vi fortsätter nu i höst med vår andra omgång. Med ett genomarbetat program för utveckling av kunskap och förmåga inom avancerad strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling samt projektledning ger vi unga medarbetare en möjlighet att snabbt nå en kvalificerad nivå. Vi har också sedan starten 2014 jobbat med internship för framåt och ambitiösa studenter vilket har ger oss både relationer med studenter och leveranser till nytta för oss. Glädjande har både internship och trainee koncepten har väckt intresse hos externa kunder och organisationer.

Nya spännande lanseringar samt fortsatt utveckling

Vi har några nya spännande koncept på gång inom nätverk och ledarskap som kommer lanseras i början av 2019. Ledarskap- och medarbetarutveckling har vi valt ut som ett prioriterat område i vår fortsatta utveckling. Givetvis ser vi också affärs- och verksamhetsutveckling baserat på AI som ett viktigt område och det berör alla vår branschområden och kompetensområden

Utvecklas med människor som drivs av ”makes people and business successful”

Vi ser fram mot att utvecklas tillsammans med människor som drivs av vårt löfte ”makes people and business successful” och att få vara motorer för att göra skillnad på riktigt i framtidsutmaningar. Har du den ambitionen är du hjärtligt välkommen till oss både om du är nyutexaminerad, har några års erfarenhet eller har jobbat en längre tid. Vi söker också dig som har en forskarexamen inom innovation och strategi.

Kunders förtroende grunden för vår resa framåt

Vi är mycket glada att få våra kunders förtroende att vara med på resan mot deras nya mål och visioner. Det är med stolthet vi konstaterar att vi får arbeta med större företag och organisationer likväl som start ups och mindre företag i deras utveckling att bli hållbart framgångsrika. Tack för det förtroendet! Vi ser fram emot fortsatta samarbeten med befintliga kunder och nya samarbeten med nya kunder.

Tommy Ytterström, VD

Strategier för substitut till plast

Strategier för substitut till plast

Strategier för hur Sveriges skogar ska vara med och rädda världens hav från plast

Vår medvetenhet om det miljöhot som plast utgör ökar allt mer i samhället. Forskare har lyckats ta fram trämaterial som kan fungera som substitut för plast men det finns ett glapp mellan forskning och marknad. Av den anledningen har Pro&Pro tagit fram go-to-market-strategier utifrån en scenarioanalys för produkter av material från skogsindustrin som substitut till plastprodukter. Scenario-analysen bygger på en nulägesanalys vilken i sin tur är baserad på intervjuer med aktörer inom området samt litteraturstudier.

Det strategiska arbetet har genomförts av Alice Andreasson och Emil Lagergren, internship juniorkonsulter sommaren 2018 vid Pro&Pro. Både Alice och Emil studerar till civilingenjörer i Industriell Ekonomi, Alice vid Linköpings Universitet och Emil vid Chalmers. I bifogad artikel kan du läsa mer om analys och resultat.

 

 

 

 

Arkiv

Nya affärer?

Om du vill utveckla ditt företag eller verksamhet så hör gärna av dig till oss så kan vi tillsammans diskutera möjligheter till samarbeten.

Kontakta oss

Pin It on Pinterest