Seminarie – Make people and business successful!

Genom att arbeta systematiskt, tillitsfullt, hållbart och med stor passion kan du utveckla ditt ledarskap och bli mer framgångsrik i ditt arbete.

Efter att ha arbetat med Årets ledare i Sundsvall under ett antal år har vi märkt ett ökat        intresse för vad det är som utmärker årets ledare och de kriterier som vi använder i arbetet med att utse Årets ledare. Utnämningen bygger på vår ledarskapsmodell, Det hållbara ledarskapet, och vi erbjuder nu ett seminarium där vi går tillsammans går igenom modellen för att skapa en förståelse för hur du kan arbeta för att utveckla ditt hållbara ledarskap. Utöver det arbetar vi igenom ett antal viktiga områden för att ge dig verktyg som hjälper dig att bli mer proaktiv och framgångsrik i att skapa framgångsrika och hållbara resultat i en föränderlig värld.

För vem?

Seminariet vänder sig till organisationer som vill utveckla sin ledarskapsförmåga. Genom seminariet erbjuder man sina chefer en möjlighet att ta ytterligare steg i sin utveckling och bygger tillsammans en gemensam plattform och medvetenhet om vad som krävs för ett hållbart, och framgångsrikt, ledarskap.

Vilka förkunskaper krävs?

Seminariet kräver inga speciella förkunskaper men deltagarna förväntas ha ett chefsuppdrag.

Syfte och mål

Syftet är att skapa en förståelse för vad som krävs av ledarskapet för att lyckas i en föränderlig värld. Målet är att organisationen ska få förutsättningar att utveckla ett hållbart ledarskap samt att samtliga deltagare ska få ytterligare några ledarskapsverktyg att stoppa i sin verktygslåda.

Information

 Längd:  1 dag

Pris: Enligt överenskommelse

Plats: Enligt överenskommelse

Ansvariga:

Måns Fahlander

Tommy Ytterström

Uppstart

Seminariet erbjuds efter förfrågan

Intresseanmälan

Har du frågor eller vill veta mer?

Utbildningens innehåll och upplägg

Vi vill skapa en arena där chefer inom en organisation kan mötas för att genom personlig utveckling bidra till organisationens fortsatta framgång. Vi använder oss av en pedagogik där vi kombinerar föreläsningar med upplevelsebaserat lärande för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart lärande.

Seminariet inleds med en temaföreläsning där vi går igenom vår ledarskapsmodell, Det hållbara ledarskapet, samt utvecklar kriterierna för hur vi utser Årets ledare i Sundsvall. Seminariet fortsätter sedan med tre block där deltagarna få ta del av teorier och verktyg för att utveckla sitt strategiska och taktiska ledarskap. Blocken inleds med en föreläsning där vi teoretiskt går igenom ämnet. Efter det får deltagarna arbeta med ett skarpt case kopplat till den teoretiska genomgången. Vi avslutar blocket med att tillsammans gå igenom caset och ha en gemensam dialog kring resultatet.

Block 1 – Strategisk plattform

 • Vi går igenom byggstenarna för den strategiska plattformen och ser hur man kan systematisera sitt arbete med skapa och löpande se över strategiska arbete. Vi gör sedan en analys på vår egna strategiska plattform samt jämför det med hur andra organisationer har gjort.

Block 2 – Organisationen som en del i samhället

 • För att vara attraktiv som arbetsgivare och trovärdig i sitt hållbarhetsarbete behöver man arbeta igenom sin strategi för CSR (corporate social responsibility) och säkerställa att det är en del i organisationens övergripande strategi. Vi går igenom hur en CSR –strategi byggs upp och arbetar sedan med case där vi tittar på vår egen organisation och jämför med hur andra har gjort.

Block 3 – Ledarskap, organisationskultur och värderingar

 • För att skapa långsiktigt hållbara resultat behövs ett ledarskap baserat på tillit som förstår styrkan i en organisationskultur och som är bärare av de värderingar som organisationen har fastställt. Vi går igenom vad ett tillitsbaserat ledarskap är och hur det hänger ihop med en stark kultur och tydliga värderingar. Vi arbetar sedan igenom vår organisation och ser vad som har gjorts och hur det praktiseras i verkligheten. Vi tittar sedan på andra organisationer för att jämföra och skapa intressanta dialoger.

Längd och schema

 • Seminariet är en heldag
 • Vi träffas 8.30 och avslutar 16.30
 • Vi äter en gemensam lunch
 • Datum och plats efter överenskommelse

  Din investering

  Pris: Enligt överenskommelse

  Tommy Ytterström

  Management consultant

  Måns Fahlander

  Management consultant

  Övrig information

  Vårt team består idag av 15 konsulter med bred kunskap inom samtliga våra kärnområden. Pro&Pro startades 2013 och har lång erfarenhet av att hjälpa företag i deras strategiska arbete, skapa förutsättningar för tillväxt samt utveckla organisationen och dess medarbetare. Vår ambition och målsättning är att alltid, tillsammans med våra kunder, utveckla företag till sin fulla potential vilket innebär ett bättre företag för både kunder, ägare, anställda och samhället.

  Pin It on Pinterest