Rekrytering

För att lyckas i sin kompetensförsörjning och säkra långsiktig lönsamhet och tillväxt är det avgörande att lyckas attrahera och rekrytera kompetenta personer.

Vi hjälper dig gärna med rekryteringsstrategier såväl som med rekrytering av ledare och nyckelpersoner till ditt företag inom våra kompetensomården. Det innebär exempelvis rekrytering av:

  • Ledare
  • Affärs eller produktchefer
  • Utvecklingschefer
  • Projekt och programledare.

Med gedigen kunskap om förutsättningarna för tjänsten samt med beprövade verktyg identifierar och attraherar vi även andra kandidater än de som aktivt söker nytt arbete eller som finns i våra befintliga nätverk. På detta sätt säkrar vi att våra kunder får nya medarbetare som överträffar förväntningarna.

Vi erbjuder dig som kund:

  • Rådgivning/coachning om rekrytering
  • Framtagande av rekryteringsstrategi
  • Rekrytering av ledare och nyckelpersoner

Pin It on Pinterest